Rysunek1__Large_

Piszą o nas… c.d.

Rysunek1__Large_Świąteczne wydanie tygodnika „Angora” zamieściło obszerny artykuł na temat działalności naszej firmy. Skoncentrowano w nim uwagę na kwestiach ochrony środowiska w kontekście realizowanych w spółkach TWK-ZAG i PRO-PLAST procesach odzysku i recyklingu odpadów przemysłowych, głównie tworzywowych i drewnianych. Od początku tego roku zainteresowanie naszymi wyrobami gotowymi w postaci profili z tworzywa sztucznego rośnie z każdym dniem. Otrzymujemy bardzo wiele zapytań i zamówień na produkcje desek tarasowych, pomostowych oraz profili ogrodzeniowych. Rynek zareagował na nasze produkty bardzo pozytywnie, żeby nie powiedzieć euforycznie, co niewątpliwie cieszy cały zespół zaangażowany w projekt. Podążając za puentą autora artykułu liczymy na dostrzeżenie naszych wysiłków przez lokalne władze, niewątpliwie żywotnie zainteresowane utrzymaniem porządku na terenie starostwa powiatowego, ochroną środowiska i wspieraniem polskich przedsiębiorstw budujących krajowy kapitał i dających nowe miejsca pracy.
czytaj str 1
czytaj str 2

 

Czym jest efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany

As most drugs sold online have certain precautions and contraindications, allowing you to shop in confidence. You can save so much money when you take your time to search for these drugs Maglia4Outlets online as well as when you make the right purchases. Which takes effect more quickly, this can lead to obesity. It will make you more confident, it has Levitra as its active ingredient, its interaction with certain drugs may adversely affect the state of the body.

Ziemia jest „chroniona przez ciepły płaszcz” gazowy. Mówiąc ściślej oznacza to,że Ziemia jest otoczona warstwą gazową (400 – 1500 km) zwaną atmosferą ziemską. Tworząca ją mieszanina gazów to powietrze (mające różny skład w zależności od wysokości nad powierzchnią Ziemi). Naturalnymi składnikami atmosfery są miedzy innymi dwutlenek węgla i para wodna. Od niedawna gazy te zwane są gazami cieplarnianymi. Pochłaniają one ciepło z powierzchni Ziemi oraz ze Słońca i utrzymują temperaturę naszej atmosfery w zakresie umożliwiającym istnienie życia. Zapewniają utrzymanie równowagi między ilością ciepła dochodzącą do Ziemi a ilością ciepła wypromieniowaną z Ziemi. Ten stan równowagi jest poważnie zagrożony przez działalność człowieka, to znaczy na skutek wycinania, prowadzenia procesów produkcyjnych a przede wszystkim spalania paliw, koncentracja dwutlenku węgla w powietrzu ciągle się zwiększa. Powodujemy nadmierne powstawanie gazów cieplarnianych i to może podnieść temperaturę ziemskiej atmosfery do niebezpiecznego poziomu. Warstwa dwutlenku węgla pochłania długie fale promieniowania cieplnego – pełniąc funkcję analogiczną do szyby w szklarniach. Do gazów cieplarnianych zaliczany jest również ozon.
Trudno dokładnie przewidzieć, co się zdarzy, jeśli stężenie gazów cieplarnianych będzie ciągle wzrastać. Większość naukowców jest zgodna , że temperatura na Ziemi wzrośnie w najbliższych latach od 1,5 do 2,5 stopnia. Będzie to miało wpływ na klimat ziemski, a więc i na poziom wód i rolnictwo.
Wzrost temperatury o 2,5 stopnia może nie wydawać się duży. Niemniej jednak, gdy ostatnim razem w Wielkiej Brytanii wystąpiły podobne temperatury (a było to ok. 120 000 lat temu), to w południowo-wschodniej Anglii żyły hipopotamy, słonie i lwy. A teraz: zimy mogą być zimniejsze , a lata cieplejsze. Może to spowodować susze na południu , a więc i zwiększenie się obszarów pustynnych w wielu regionach świata z jednoczesnym znacznym wzrostem opadów na północy. Obserwuje się już teraz wpływ efektu cieplarnianego na klimat. W latach 80-tych, świat doświadczył pięciu najcieplejszych lat – od czasu rozpoczęcia systematycznych obserwacji meteorologicznych. Oberwania chmur mogą stać się powszechne.
Globalne ocieplenie spowoduje powolne nagrzewanie się mórz, podniesienie się ich poziomu i zwiększenie powierzchni . W rezultacie poziom mórz i oceanów może podnosić się o 50 do 200 cm na każde 100 lat, co wystarczy by zatopić część lądów i wysp, np. terytorium Holandii czy Wielkiej Brytanii (Londyn będzie też zagrożony). Sytuacja innych regionów świata będzie znacznie gorsza.

 Alternatywne źródła energii

Środowisko wielu roślin, a więc i zbiory w rolnictwie są wrażliwe na zmiany klimatyczne. Nieurodzaje i głód kojarzy nam się zwykle z krajami słabo rozwiniętymi, ale w przypadku tak dużych zmian klimatycznych o jakich pisaliśmy poprzednio, na kuli ziemskiej również kraje wysoko rozwinięte mogą być dotknięte klęskami. Zgodnie z powszechnie uznawanymi przewidywaniami podstawowe gatunki roślin będą przemieszczały się przy każdym wzroście temperatury o 1 stopień o 250 km na północ i 150 m „w górę” ( wzwyż ).
Co możemy zrobić?
Około 25% światowej emisji dwutlenku węgla powstaje podczas wytwarzania energii elektrycznej, przy czym najwięcej go pochodzi z elektrowni węglowych. Istnieją jednak inne, alternatywne źródła energii , które nie powodują wzrostu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Odnawialne źródła energii to takie, które regenerują się wystarczająco szybko i których zasoby nie wyczerpują się w skutek eksploatacji uzupełniane bieżąco energią padającego stale na Ziemię promieniowania słonecznego. Do tej kategorii zalicza się energię promieniowania słonecznego wykorzystywaną w sposób bezpośredni do podgrzewania wody, ogrzewania pomieszczeń, także energię wiatru, energię rzek, energię geotermalną gorącego wnętrza Ziemi, energię mórz (pływów ).
Nieodnawialne źródła energi to takie których zasoby są ograniczone i które wyczerpują się w miarę eksploatacji. Do tej kategorii zalicza się wszystkie paliwa kopalne jak węgiel, ropa naftowa , gaz ziemny i uranowe paliwo jądrowe , które należy do alternatywnych źródeł energii i jego wykorzystanie nie powoduje wzrostu emisji dwutlenku węgla.
1.Energia rzek
Wykorzystanie energii rzek dostarcza ekologicznie czystej energii a także reguluje stosunki wodne co polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Rzeki spływają z wyżej położonych terenów ( góry, wyżyny ) do morza. W elektrowni wodnej wykorzystuje się płynącą rzekę przepuszczając wodę przez turbiny wodne. Turbinami obraca się generatory energii elektrycznej. Im większa różnica poziomów występująca w rzece tym korzystniejsze są warunki dla budowy elektrowni wodnej.
2.Energia wiatru
Wiejący wiatr to masy powietrza atmosferycznego poruszające się nad powierzchnią ziemi z pewną prędkością. Energię wiatru można wykorzystać przy pomocy turbin wiatrowych. Turbiny wiatrowe „retro” to drewniane wiatraki. Prawdziwy rozwój wiatraków nastąpił w XVIII w. Pracowało ich wówczas w Polsce ponad 20 tysięcy. Używano ich w naszym kraju do mielenia ziarna na mąkę. Wiatraki najbardziej rozpowszechnione były w Holandii. Służyły one tam przede wszystkim do pompowania wody w celu osuszania nisko położonych terenów nadmorskich. Produkowane dziś wiatraki, nazywane też turbinami wiatrowymi wyglądają zupełnie inaczej niż ich przodkowie o drewnianej konstrukcji. Istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne aktualnie budowanych turbin wiatrowych. Najczęściej, trzypłatowy wirnik wraz z generatorem wyniesiony jest na wysokość kilkudziesięciu metrów. Konstrukcją wynoszącą turbinę na taką wysokość jest wieża – najczęściej stalowa o kształcie walcowym. Turbiny wiatrowe produkują energię w sposób ekologicznie bezpieczny, chociaż niektórzy zarzucają im to , że szpecą krajobraz zakłócając jego naturalne piękno i hałasując.
3.Energia słoneczna
Energię promieniowania słonecznego można również wykorzystywać w sposób bezpośredni. Aby efektywnie wykorzystywać tę energię stosuje się skomplikowane środki techniczne jak – kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne.
Kolektory słoneczne „wyłapują” promieniowanie słoneczne i przekazują jego energię jakiemuś medium energetycznemu – wodzie lub powietrzu. Kolektorów wodnych używa się do ogrzewania mieszkań lub do podgrzewania wody do celów sanitarnych.Kolektory powietrzne stosowane są z powodzeniem do suszenia płodów rolnych ( ziarna zbóż, ziół, siana itp. ) .
Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia które służą do bezpośredniego przetwarzania promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

4.Biomasa
Pojęcie biomasy obejmuje kilka odnawialnych technologii energetycznych:
spalanie biomasy roślinnej np. drewno opałowe pochodzenia leśnego, odpadowy materiał drzewny z tartaków, fabryk mebli itp., słoma , specjalne uprawy energetyczne ( wierzba wiciowa, rośliny oleiste itd.). Spala się biomasę bezpośrednio w paleniskach ( ogniska, piece, kotły ) lub po wcześniejszej przeróbce biomasy w gaz;
spalanie śmieci komunalnych w sposób bezpośredni lub z ich wstępną przeróbką na gaz ;
wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych ( np. rzepak ) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych;
fermentacja alkoholowa materiału organicznego dla wytworzenia alkoholu dodawanego do paliw silnikowych;
przeróbka odpadowej masy organicznej ( odchodów zwierzęcych, osadu w oczyszczalniach ścieków komunalnych, odpadów z produkcji rolnej itp.) i wytworzenie biogazu, który może być spalany w kotłach
wykorzystanie gazu wysypiskowego .
W Polsce dominującą formą wykorzystania biomasy jest spalanie drewna. Inne wymienione technologie są rozpowszechnione w znacznie mniejszym stopniu.

artykul_o_TWK_ZAG

Piszą o nas

Działalność naszej firmy została zauważona i pozytywnie odebrana przez przedstawicieli mediów, którzy wraz z nami starają sie promować firmy działające w harmonii z naturą. W ostatnim czasie ukazały się liczne artykuły w prasie lokalnej i krajowej nawiązujące do proekologicznej działalności spółek TWK-ZAG i PRO-PLAST. Bardzo nas to cieszy i liczymy na to, że grono entuzjastów proekologicznych wyrobów z recyklingu będzie się systematycznie zwiększać. Zapraszamy także do odwiedzenia strony z naszymi produktami wykorzystywanymi w systemach małej architektury ogrodowej.

artykul_o_TWK_ZAG

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008

Finał konkursu "Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008"

Zgodnie z zapowiedziami 28 kwietnia b.r. odbył się finał I edycji konkursu „Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie wszystkich uczestniczących szkół podstawowych, przedstawiciele Urzędu Miasta Łask oraz patroni imprezy Angorka oraz portal Ekologiczni.pl. W zmaganiach finałowych rywalizowały ze sobą drużyny trzyosobowe reprezentujące poszczególne szkoły. Dzieci losowały pytania i udzielały ustnych odpowiedzi. W drugim etapie były także zadania pisemne w postaci diagramów i schematów do uzupełnienia. Poszczególne etapy konkursu przedzielone zostały artystycznymi występami uczniów wszystkich szkół. Były piosenki, tańce oraz scenki aktorskie. Przed ogłoszeniem listy finalistów swoją prelekcję pt. „Człowiek twórcą pogody” wygłosił dr Janusz Mrzigod z Uniwersytetu Śląskiego. Po zakończeniu części konkursowej nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych dla finalistów. Wręczono także dwie nagrody główne dla zwycięskich szkół jakimi były: biurowe urządzenie wielofunkcyjne oraz teleskop. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy podziwiali efektowny pokaz strażaków z PSP w Łasku, który jak można było zaobserwować zrobił ogromne wrażenie nie tylko na najmłodszych. Dodatkową atrakcją była możliwość wjazdu podnośnikiem w asyście strażaka.

Na zakończenie krótkiego podsumowania chcielibyśmy serdecznie podziękować pomysłodawcy konkursu z firmy TWK-ZAG Sp. z o.o. P. Barbarze Trzewiczek za propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz wszystkim współorganizatorom i patronom, którzy przyczynili się do realizacji niniejszego konkursu. Liczymy, że ta inicjatywa zapoczątkuje cykl corocznych konkursów w duchu ekologii i ochrony środowiska. Odwiedzajcie naszą stronę – wkrótce opublikujemy zdjęcia z finału!

Z przyjemnością publikujemy listę zwycięzców, którzy wykazali się ponadprzeciętną wiedzą z zakresu ochrony środowiska i życzymy Wam dalszych sukcesów na drodze do wiedzy.

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008

Klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku

Maciej Górski

Nina Błaszczyk

Dominika Kuszel

Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa nr 4 w Łasku

Anna Kujawa

Monika Kłos

Sylwia Kozieł

GRATULUJEMY!!!

Jarmark_2008_-_colage

Jarmark Łaski 2008

14 czerwca odbył się jak co roku Jarmark Łaski, na który przybyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Łasku i okolicznych powiatów. Na odwiedzających czekało wiele atrakcji, w tym główny gość wieczoru – zespół Maanam ze swoją haryzmatyczną i ekscentryczną wokalistką Olgą Jackowską. Impreza plenerowa stała sie doskonałą okazją do prezentacji i promocji lokalnych przedsiębiorców. Wśród wystawców i sponsorów imprezy nie mogło zabraknąć firmy PRO-PLAST i TWK-ZAG, które przygotowałay ciekawą kolekcję produktów z tworzywa sztucznego na rok 2008. Ekologiczne wyroby PRO-PLASTU o wysokich walorach estetycznych i użytkowych przyciągnęły uwagę zwiedzających. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sztachety tworzywowe, deski „pióro-wpust”, a także użytkowana z pasją przez najmłodszych piaskownica. Nowością w kolekcji na rok 2008 jest ekologiczna i łatwa w utrzymaniu buda dla psa – propozycja dla wymagających i pragmatycznych posiadaczy czworonogów. Wszystkie prezentowane wyroby posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W nawiązaniu do niedawnych obchodów Dnia Ziemi firma PRO-PLAST oraz TWK-ZAG zorganizowały konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Żyj w harmonii z naturą”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za wiedzę z zakresu ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

Jarmark_2008_-_colage

Logo I edycji konkursu

I edycja konkursu "Międzynarodowy Dzień Ziemi"

Idea

Obchody światowego „Dnia Ziemi 2008” to doskonała okazja do podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych przez firmy, organizacje, stowarzyszenia i szkoły. W trosce o propagowania wiedzy przyrodniczej, kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec środowiska naturalnego TWK-ZAG organizuje konkurs dzieci ze szkół podstawowych gminy Łask pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008”. Patronem honorowym konkursuLogo I edycji konkursu jest Burmistrz Łasku.

Cel

Priorytetowym założeniem tej inicjatywy jest rozbudzenie zainteresowania problematyką ochrony środowiska. Kształtowanie świadomości ekologicznej stanowi bardzo istotny element edukacji społeczeństwa, która z czasem przynosi wymierne korzyści wpływające na dalszy rozwój regionu i polepszenie warunków życia jego mieszkańców. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za naszą planetę, a każdy z nas może skutecznie ją chronić już na obszarze swojego gospodarstwa i jego otoczenia. Wśród aktualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego szczególnie istotne znaczenie ma zwiększona emisja gazów cieplarnianych oraz problem braku segregacji odpadów.

Przebieg

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach i zakończy się finałem połączonym z obchodami „Dnia Ziemi 2008”, który odbędzie się 28 kwietnia b.r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku. Wtedy też zostaną wyłonieni i nagrodzeni najlepsi uczniowie biorący udział w konkursie. Przewidujemy atrakcje towarzyszące obchodom „Światowego Dnia Ziemi”, między innymi pokaz przygotowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz występy dzieci ze szkół biorących udział w konkursie. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, zaś patronat medialny sprawują
Logo Logo
W zmaganiach konkursowych uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą dotyczącą środowiska naturalnego i problematyką z tego zakresu. W bieżącym roku tematem przewodnim obchodów „Dnia Ziemi” jest problem zmian klimatu na naszej planecie i wynikające z tego zagrożenia. Przygotowując się do konkursu dzieci będą zapoznawać się z problematyką przedmiotu i prostymi sposobami przeciwdziałania globalnemu ociepleniu w lokalnym otoczeniu.
Dla najlepszych, w zmaganiach indywidualnych i drużynowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez spółkę TWK-ZAG oraz prestiżowy tytuł Zwycięzcy I edycji konkursu „Międzynarodowego Dnia Ziemi 2008”. W założeniu konkurs nie ma charakteru komercyjnego.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia nadsyłać można do dnia 29 lutego 2008 r. na numer faxu: 043/675 55 98 lub adres e-mail: twkzag@twkzag.pl, korzystając z załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursowym.

Regulamin    Formularz zgłoszeniowy   Przykładowe zadania konkursowe

Przygotowania do "Dnia Ziemi 2008"

Jak co roku – 22 kwietnia – obchodzić będziemy Dzień Ziemi. Inicjatywa ta, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, uświadamianie zagrożeń wynikających z działalności człowieka oraz inspirowanie akcji służących środowisku naturalnemu. To 19 edycja w Polsce i już 38 wydanie na świecie. Corocznie święto aktywizuje przeszło 200 mln ludzi ze 140 krajów. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Klimat w potrzebie”. Hasło nawiązuje bezpośrednio do problemu degradacji ekosystemów spowodowanej efektem cieplarnianym.

CIEKAWOSTKI

√ „Ojcem chrzestnym” święta nazywanego od 1970 r. „Dniem Ziemi” był amerykański senator Gaylord Nelson, który w latach 70-ych skutecznie aktywizował studenckie środowiska ekologiczne do wspólnej walki o czystość środowiska naturalnego.

√ Efekt cieplarniany to zjawisko występujące na planetach oraz księżycach posiadających atmosferę i ogrzewanych przez gwiazdy, spowodowane ograniczeniem wypromieniowania ciepła z dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Czynnikami hamującymi proces oddawanie ciepła są gazy cieplarniane (ozon, freon, metan, tlenki węgla, halony, para wodna) oraz pyły zawieszone w powietrzu.

√ Czy wiesz, że Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change) przewiduje, że globalne ocieplenie wyniesie od 1,1 do 6,4°C pomiędzy rokiem 1990 i 2100? Wzrost temperatury wiąże się z nieuchronnym przyrostem poziomu wód oceanicznych, a co za tym idzie potencjalnym zagrożeniem zatopienia wielu nadbrzeżnych miast świata. Kolejną konsekwencją są zmiany ilości i rozkładu opadów, nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak powodzie, huragany a także zmiany w zasięgu i wydajności upraw.

√ Według raportu IV IPCC z 2007 r. ocieplanie klimatu spowodowane jest działalnością człowieka w przeszło 90 %. Jedynie kilka procent to zasługa czynników naturalnych.

Proces certyfikacji zakończony

Proces certyfikacji zakończony

Wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne to podstawowe zadanie normy ISO 14001. Warunek ten został spełniony przez naszą firmę i dnia 3 września 2008 r. otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie przyznania certyfikatu TÜV ISO 14001:2004. Kontynuując podjęte wcześniej działania skutecznie wdrożyliśmy procedury systemu zarządzania, które podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia. Poszerzony monitoring prowadzonych procesów wpłynął na podniesienie jakości świadczonych przez nas usług w zakresie gospodarowania odpadami i recyklingu. Dziękujemy całemu zespołowi za mobilizację i pomoc w czynnościach wdrożeniowych, a w szczególności P. Barbarze Trzewiczek za koordynację wszystkich działań i nieprzecenione zaangażowanie.

Logo konkursu FBS 2007

Finał konkursu "Firma Bliska Środowisku 2007"

 TWK ZAG w gronie laureatów

Logo konkursu FBS 2007

Przedstawiciele ponad 50 firm wzięli udział w Gali objętego honorowym patronatem Ministra Środowiska konkursu „Firma Bliska Środowisku 2007“. Uroczystość odbyła się 12 lutego w Nowym Centrum Promocji Globalnej siedzibie BCC w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Celem pomysłodawców konkursu – Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej – jest wykreowanie elity polskich przedsiębiorstw, które traktują zarządzanie proekologiczne jako priorytet ich rozwoju. Podstawowym założeniem programu jest wykształcenie wśród najszerszej liczby organizacji pozytywnej ekologicznej orientacji strategicznej pozwalającej im konkurować czynnikami ekologicznymi. FBS_laureaci__Small_
Fakt, że coraz więcej polskich firm stawia na ekologię, jako strategię rozwoju i budowy swojego wizerunku bardzo pozytywne ocenił zarówno Michał Nurzyński, dyrektor departamentu edukacji i promocji zrównoważonego rozwoju Ministerstwa Środowiska, jak i Anne Lise Gjestvang menadżerka Green Business Norway, którzy byli honorowymi gośćmi Gali. Coraz więcej polskich firm jest świadoma, że spełnianie przepisów ochrony środowiska, to w dzisiejszych czasach za mało. Być odpowiedzialnym ekologicznie, znaczy robić w tym obszarze więcej niż wymaga prawo – powiedział Arkadiusz Primus, prezes Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej.
W tegorocznej Gali wzięła udział także nasza spółka, która otrzymała prestiżowy tytuł „Firma Bliska Środowisku 2007”. Mocną stroną działalności proekologicznej TWK-ZAG jest dostrzeżona przez kapitułę konkursu innowacyjność w zakresie kompleksowego zarządzania odpadami przemysłowymi i produkcja wyrobów gotowych z pozyskanych odpadów tworzywowych. Honorową nagrodę z rąk Anne Lise Gjestvang odebrała Prezes Zarządu Monika Galant.

piknik 2008

25.10.2008 r. odbył się kolejny piknik integracyjny dla pracowników naszej firmy. Realizując misję firmy „w harmonii z naturą…” pierwszą część dnia wypełniły prace porządkowe terenów zielonych: sadzenie kwiatów, krzewów i drzewek … by żyło się lepiej 🙂 Po wspólnym wysiłku zasiedliśmy wszyscy do stołu biesiadnego, gdzie przy wykorzystaniu karkówki  oraz kiełbaski z grilla odrobiliśmy poranne straty energetyczne. Doskonała pogoda – wyjątkowa jak na okres jesienny – sprawiła, że frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Dla najmłodszych, którzy przyszli ze swoimi rodzicami zorganizowano kącik malarski, gdzie dzieci uwieczniały swoje wizje dotyczące życia człowieka w harmonii z naturą. Trochę przyjemności i edukacji zarazem. Pozdrawiamy cały zespół i zapraszamy na kolejne spotkanie integracyjne w 2009 r.