Przygotowania do "Dnia Ziemi 2008"

Jak co roku – 22 kwietnia – obchodzić będziemy Dzień Ziemi. Inicjatywa ta, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, uświadamianie zagrożeń wynikających z działalności człowieka oraz inspirowanie akcji służących środowisku naturalnemu. To 19 edycja w Polsce i już 38 wydanie na świecie. Corocznie święto aktywizuje przeszło 200 mln ludzi ze 140 krajów. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Klimat w potrzebie”. Hasło nawiązuje bezpośrednio do problemu degradacji ekosystemów spowodowanej efektem cieplarnianym.

CIEKAWOSTKI

√ „Ojcem chrzestnym” święta nazywanego od 1970 r. „Dniem Ziemi” był amerykański senator Gaylord Nelson, który w latach 70-ych skutecznie aktywizował studenckie środowiska ekologiczne do wspólnej walki o czystość środowiska naturalnego.

√ Efekt cieplarniany to zjawisko występujące na planetach oraz księżycach posiadających atmosferę i ogrzewanych przez gwiazdy, spowodowane ograniczeniem wypromieniowania ciepła z dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Czynnikami hamującymi proces oddawanie ciepła są gazy cieplarniane (ozon, freon, metan, tlenki węgla, halony, para wodna) oraz pyły zawieszone w powietrzu.

√ Czy wiesz, że Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change) przewiduje, że globalne ocieplenie wyniesie od 1,1 do 6,4°C pomiędzy rokiem 1990 i 2100? Wzrost temperatury wiąże się z nieuchronnym przyrostem poziomu wód oceanicznych, a co za tym idzie potencjalnym zagrożeniem zatopienia wielu nadbrzeżnych miast świata. Kolejną konsekwencją są zmiany ilości i rozkładu opadów, nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak powodzie, huragany a także zmiany w zasięgu i wydajności upraw.

√ Według raportu IV IPCC z 2007 r. ocieplanie klimatu spowodowane jest działalnością człowieka w przeszło 90 %. Jedynie kilka procent to zasługa czynników naturalnych.

Tagi: Brak tagów