I edycja konkursu "Międzynarodowy Dzień Ziemi"

Idea

Obchody światowego „Dnia Ziemi 2008” to doskonała okazja do podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych przez firmy, organizacje, stowarzyszenia i szkoły. W trosce o propagowania wiedzy przyrodniczej, kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec środowiska naturalnego TWK-ZAG organizuje konkurs dzieci ze szkół podstawowych gminy Łask pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008”. Patronem honorowym konkursuLogo I edycji konkursu jest Burmistrz Łasku.

Cel

Priorytetowym założeniem tej inicjatywy jest rozbudzenie zainteresowania problematyką ochrony środowiska. Kształtowanie świadomości ekologicznej stanowi bardzo istotny element edukacji społeczeństwa, która z czasem przynosi wymierne korzyści wpływające na dalszy rozwój regionu i polepszenie warunków życia jego mieszkańców. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za naszą planetę, a każdy z nas może skutecznie ją chronić już na obszarze swojego gospodarstwa i jego otoczenia. Wśród aktualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego szczególnie istotne znaczenie ma zwiększona emisja gazów cieplarnianych oraz problem braku segregacji odpadów.

Przebieg

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach i zakończy się finałem połączonym z obchodami „Dnia Ziemi 2008”, który odbędzie się 28 kwietnia b.r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku. Wtedy też zostaną wyłonieni i nagrodzeni najlepsi uczniowie biorący udział w konkursie. Przewidujemy atrakcje towarzyszące obchodom „Światowego Dnia Ziemi”, między innymi pokaz przygotowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz występy dzieci ze szkół biorących udział w konkursie. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, zaś patronat medialny sprawują
Logo Logo
W zmaganiach konkursowych uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą dotyczącą środowiska naturalnego i problematyką z tego zakresu. W bieżącym roku tematem przewodnim obchodów „Dnia Ziemi” jest problem zmian klimatu na naszej planecie i wynikające z tego zagrożenia. Przygotowując się do konkursu dzieci będą zapoznawać się z problematyką przedmiotu i prostymi sposobami przeciwdziałania globalnemu ociepleniu w lokalnym otoczeniu.
Dla najlepszych, w zmaganiach indywidualnych i drużynowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez spółkę TWK-ZAG oraz prestiżowy tytuł Zwycięzcy I edycji konkursu „Międzynarodowego Dnia Ziemi 2008”. W założeniu konkurs nie ma charakteru komercyjnego.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia nadsyłać można do dnia 29 lutego 2008 r. na numer faxu: 043/675 55 98 lub adres e-mail: twkzag@twkzag.pl, korzystając z załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursowym.

Regulamin    Formularz zgłoszeniowy   Przykładowe zadania konkursowe

Tagi: Brak tagów