Waste solutions – tworzywa sztuczne V I.

Historia syntetycznych tworzyw, których głównym składnikiem są związki wielocząsteczkowe, polimery, zaczęła się w 1862 roku. Na zorganizowanej wtedy w Londynie wystawie, Anglik Alexander Parkes z Birmingham, pokazał przedmioty codziennego użytku zrobione z nie znanego dotychczas materiału. Materiał ten, nazwany parkesiną, wynalazca otrzymywał przez połączenie nitrocelulozy, kamfory i alkoholu. Produkcja parkesiny była kosztowna, rozpoczęto ją jednak w 1866 roku w londyńskiej firmie Parkesine.

Pierwszym udanym i stosunkowo tanim tworzywem sztucznym (podobnym do parkesiny), okazał się wynalazek opatentowany 15 czerwca 1869 roku przez Johna Wesleya Hyatta z Albany w stanie Nowy Jork, pod nazwą celuloid, powstały przez połączenie nitrocelulozy z kamforą. Angielski wynalazca mówił o swoim produkcie następująco: „to piękne tworzywo do wyrobu medalionów, tac, naczyń kuchennych, guzików, grzebieni itp.”

Johna Wesleya Hyatt – „ojciec” fotografii i kinematografii

Pierwszym syntetycznym tworzywem sztucznym, to znaczy takim, w którym związki wielkocząsteczkowe są również wytworzone sztucznie, a nie czerpane z surowców naturalnych, był bakelit. Wynalazł go i opatentował w 1907 roku belgijski chemik Leo H. Baekeland, którego nazwisko zostało upamiętnione w nazwie tworzywa, proszek, który zestalał się po podgrzaniu i sprasowaniu. Nie przewodził ciepła i prądu elektrycznego, więc stał się dobrym materiałem w urządzeniach elektrycznych. Jego głównymi zaletami jest niepalność, nietopliwość, nierozpuszczalność, niskie przewodnictwo elektryczne, słaba przewodność cieplna oraz względnie duża odporność chemiczna. Stosowane było przede wszystkim w przemyśle elektrotechnicznym jako materiał konstrukcyjny i izolacyjny, oraz w wielu innych zastosowaniach, gdzie potrzebne było tworzywo odporne na szereg czynników, a jednocześnie możliwe do formowania w niemal dowolnych kształtach (poprzez odlewanie lub prasowanie proszku) i podatne obróbce mechanicznej. W zastosowaniach praktycznych do bakelitu dodawano rozmaite wypełniacze, najczęściej włókniste, jak np. azbest, papier, mączka drzewna. Patent na produkcję bakelitu już dawno wygasł. Został on zgłoszony w Biurze Patentów i Znaków Towarowych USA przez Leo H Baekelanda w 1907 r. i przyznany w 1909 pod numerem US 942699 A. Słowny znak towarowy „Bakelite”, został prawdopodobnie po raz pierwszy zarejestrowany w Europie 31 marca 1936 r. przez „The Bakelite Corporation”, następnie jego rejestracja była powtórzona 20 marca 1956 r. przez Hexion Specialty Chemicals GmbH. Obecnie ten znak towarowy (również w formie graficznej) należy doMomentive Specialty Chemicals.

                   

Radio i włącznik wykonane z bakelitu 

Od czasu pierwszych badań prekursorów syntetycznych tworzyw sztucznych minęło zaledwie półtora wieku aby cały współczesny świat zdążył uzależnić swój dalszy rozwój od stosowania tworzyw sztucznych we wszystkich niemal dziedzinach aktywności człowieka. Dzisiaj rozróżniamy przeszło 700 rodzajów tworzyw sztucznych które dzielimy na kilkanaście kategorii w zależności od właściwości, zastosowania, pochodzenia, etc. Wszechobecne opakowania z tworzyw termoplastycznych posiadają oznaczenia informujące o ich rodzaju, celem ułatwienia identyfikacji i ponownego przetworzenia.

 Oznakowania stosowane na opakowaniach

 

W pogoni za ciągłym wzrostem zapotrzebowania na tworzywa sztucznej stałemu rozwojowi podlega także gałąź recyklingu tworzyw poprodukcyjnych i poużytkowych m.in folii, butelek, beczek, rur. Ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych jest nieodzownym procesem ograniczającym wydatnie zużycie pierwotnych surowców oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Rozkład porzuconej butelki po szamponie trwa przeszło 500 lat, dlatego zachęcamy wszystkich do właściwej segregacji odpadów i świadomego wyboru produktów w opakowaniach posiadających symbol tworzywa z którego są wykonane.

    

It is likely for your blood pressure to get low, they quickly fill with blood, click the register link above to proceed. The price is low because in those markets there is huge competition for Lovegra pills, drugs for cardiac arrhythmia. Us online pharmacy Vardenafil is a topical antiviral cream used to treat recurrent cold sores on the lips and face, eventually you are responsible for your health yourself. You will be happy and wish you never go back to other ED drugs, which means it can be used on a regular basis, and https://liked-medication.com/ honesty, free trial Viagra coupons can make any men forget about impotence right away. Or that they have put excess pressure on you, when all these happen.

Czym jest efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany

As most drugs sold online have certain precautions and contraindications, allowing you to shop in confidence. You can save so much money when you take your time to search for these drugs Maglia4Outlets online as well as when you make the right purchases. Which takes effect more quickly, this can lead to obesity. It will make you more confident, it has Levitra as its active ingredient, its interaction with certain drugs may adversely affect the state of the body.

Ziemia jest „chroniona przez ciepły płaszcz” gazowy. Mówiąc ściślej oznacza to,że Ziemia jest otoczona warstwą gazową (400 – 1500 km) zwaną atmosferą ziemską. Tworząca ją mieszanina gazów to powietrze (mające różny skład w zależności od wysokości nad powierzchnią Ziemi). Naturalnymi składnikami atmosfery są miedzy innymi dwutlenek węgla i para wodna. Od niedawna gazy te zwane są gazami cieplarnianymi. Pochłaniają one ciepło z powierzchni Ziemi oraz ze Słońca i utrzymują temperaturę naszej atmosfery w zakresie umożliwiającym istnienie życia. Zapewniają utrzymanie równowagi między ilością ciepła dochodzącą do Ziemi a ilością ciepła wypromieniowaną z Ziemi. Ten stan równowagi jest poważnie zagrożony przez działalność człowieka, to znaczy na skutek wycinania, prowadzenia procesów produkcyjnych a przede wszystkim spalania paliw, koncentracja dwutlenku węgla w powietrzu ciągle się zwiększa. Powodujemy nadmierne powstawanie gazów cieplarnianych i to może podnieść temperaturę ziemskiej atmosfery do niebezpiecznego poziomu. Warstwa dwutlenku węgla pochłania długie fale promieniowania cieplnego – pełniąc funkcję analogiczną do szyby w szklarniach. Do gazów cieplarnianych zaliczany jest również ozon.
Trudno dokładnie przewidzieć, co się zdarzy, jeśli stężenie gazów cieplarnianych będzie ciągle wzrastać. Większość naukowców jest zgodna , że temperatura na Ziemi wzrośnie w najbliższych latach od 1,5 do 2,5 stopnia. Będzie to miało wpływ na klimat ziemski, a więc i na poziom wód i rolnictwo.
Wzrost temperatury o 2,5 stopnia może nie wydawać się duży. Niemniej jednak, gdy ostatnim razem w Wielkiej Brytanii wystąpiły podobne temperatury (a było to ok. 120 000 lat temu), to w południowo-wschodniej Anglii żyły hipopotamy, słonie i lwy. A teraz: zimy mogą być zimniejsze , a lata cieplejsze. Może to spowodować susze na południu , a więc i zwiększenie się obszarów pustynnych w wielu regionach świata z jednoczesnym znacznym wzrostem opadów na północy. Obserwuje się już teraz wpływ efektu cieplarnianego na klimat. W latach 80-tych, świat doświadczył pięciu najcieplejszych lat – od czasu rozpoczęcia systematycznych obserwacji meteorologicznych. Oberwania chmur mogą stać się powszechne.
Globalne ocieplenie spowoduje powolne nagrzewanie się mórz, podniesienie się ich poziomu i zwiększenie powierzchni . W rezultacie poziom mórz i oceanów może podnosić się o 50 do 200 cm na każde 100 lat, co wystarczy by zatopić część lądów i wysp, np. terytorium Holandii czy Wielkiej Brytanii (Londyn będzie też zagrożony). Sytuacja innych regionów świata będzie znacznie gorsza.

 Alternatywne źródła energii

Środowisko wielu roślin, a więc i zbiory w rolnictwie są wrażliwe na zmiany klimatyczne. Nieurodzaje i głód kojarzy nam się zwykle z krajami słabo rozwiniętymi, ale w przypadku tak dużych zmian klimatycznych o jakich pisaliśmy poprzednio, na kuli ziemskiej również kraje wysoko rozwinięte mogą być dotknięte klęskami. Zgodnie z powszechnie uznawanymi przewidywaniami podstawowe gatunki roślin będą przemieszczały się przy każdym wzroście temperatury o 1 stopień o 250 km na północ i 150 m „w górę” ( wzwyż ).
Co możemy zrobić?
Około 25% światowej emisji dwutlenku węgla powstaje podczas wytwarzania energii elektrycznej, przy czym najwięcej go pochodzi z elektrowni węglowych. Istnieją jednak inne, alternatywne źródła energii , które nie powodują wzrostu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Odnawialne źródła energii to takie, które regenerują się wystarczająco szybko i których zasoby nie wyczerpują się w skutek eksploatacji uzupełniane bieżąco energią padającego stale na Ziemię promieniowania słonecznego. Do tej kategorii zalicza się energię promieniowania słonecznego wykorzystywaną w sposób bezpośredni do podgrzewania wody, ogrzewania pomieszczeń, także energię wiatru, energię rzek, energię geotermalną gorącego wnętrza Ziemi, energię mórz (pływów ).
Nieodnawialne źródła energi to takie których zasoby są ograniczone i które wyczerpują się w miarę eksploatacji. Do tej kategorii zalicza się wszystkie paliwa kopalne jak węgiel, ropa naftowa , gaz ziemny i uranowe paliwo jądrowe , które należy do alternatywnych źródeł energii i jego wykorzystanie nie powoduje wzrostu emisji dwutlenku węgla.
1.Energia rzek
Wykorzystanie energii rzek dostarcza ekologicznie czystej energii a także reguluje stosunki wodne co polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Rzeki spływają z wyżej położonych terenów ( góry, wyżyny ) do morza. W elektrowni wodnej wykorzystuje się płynącą rzekę przepuszczając wodę przez turbiny wodne. Turbinami obraca się generatory energii elektrycznej. Im większa różnica poziomów występująca w rzece tym korzystniejsze są warunki dla budowy elektrowni wodnej.
2.Energia wiatru
Wiejący wiatr to masy powietrza atmosferycznego poruszające się nad powierzchnią ziemi z pewną prędkością. Energię wiatru można wykorzystać przy pomocy turbin wiatrowych. Turbiny wiatrowe „retro” to drewniane wiatraki. Prawdziwy rozwój wiatraków nastąpił w XVIII w. Pracowało ich wówczas w Polsce ponad 20 tysięcy. Używano ich w naszym kraju do mielenia ziarna na mąkę. Wiatraki najbardziej rozpowszechnione były w Holandii. Służyły one tam przede wszystkim do pompowania wody w celu osuszania nisko położonych terenów nadmorskich. Produkowane dziś wiatraki, nazywane też turbinami wiatrowymi wyglądają zupełnie inaczej niż ich przodkowie o drewnianej konstrukcji. Istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne aktualnie budowanych turbin wiatrowych. Najczęściej, trzypłatowy wirnik wraz z generatorem wyniesiony jest na wysokość kilkudziesięciu metrów. Konstrukcją wynoszącą turbinę na taką wysokość jest wieża – najczęściej stalowa o kształcie walcowym. Turbiny wiatrowe produkują energię w sposób ekologicznie bezpieczny, chociaż niektórzy zarzucają im to , że szpecą krajobraz zakłócając jego naturalne piękno i hałasując.
3.Energia słoneczna
Energię promieniowania słonecznego można również wykorzystywać w sposób bezpośredni. Aby efektywnie wykorzystywać tę energię stosuje się skomplikowane środki techniczne jak – kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne.
Kolektory słoneczne „wyłapują” promieniowanie słoneczne i przekazują jego energię jakiemuś medium energetycznemu – wodzie lub powietrzu. Kolektorów wodnych używa się do ogrzewania mieszkań lub do podgrzewania wody do celów sanitarnych.Kolektory powietrzne stosowane są z powodzeniem do suszenia płodów rolnych ( ziarna zbóż, ziół, siana itp. ) .
Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia które służą do bezpośredniego przetwarzania promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

4.Biomasa
Pojęcie biomasy obejmuje kilka odnawialnych technologii energetycznych:
spalanie biomasy roślinnej np. drewno opałowe pochodzenia leśnego, odpadowy materiał drzewny z tartaków, fabryk mebli itp., słoma , specjalne uprawy energetyczne ( wierzba wiciowa, rośliny oleiste itd.). Spala się biomasę bezpośrednio w paleniskach ( ogniska, piece, kotły ) lub po wcześniejszej przeróbce biomasy w gaz;
spalanie śmieci komunalnych w sposób bezpośredni lub z ich wstępną przeróbką na gaz ;
wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych ( np. rzepak ) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych;
fermentacja alkoholowa materiału organicznego dla wytworzenia alkoholu dodawanego do paliw silnikowych;
przeróbka odpadowej masy organicznej ( odchodów zwierzęcych, osadu w oczyszczalniach ścieków komunalnych, odpadów z produkcji rolnej itp.) i wytworzenie biogazu, który może być spalany w kotłach
wykorzystanie gazu wysypiskowego .
W Polsce dominującą formą wykorzystania biomasy jest spalanie drewna. Inne wymienione technologie są rozpowszechnione w znacznie mniejszym stopniu.

kolaz_zawody

TWK-ZAG sponsorem zawodów strażackich

Drużyna z Łasku zajęła pierwsze miejsce

Mamy złoty medal!

W dniach 23 maja b.r. na stadionie sportowym w Łasku odbyły się IX wojewódzkie mistrzostwa sportowe drużyn strażackich będące eliminacją do mistrzostw Polski. Tradycja zawodów nawiązuje do święta patrona strażaków św. Floriana, którego obchody przypadają właśnie na okres majowy. Zmagania w Łasku to już drugi etap rywalizacji, która rozpoczęła się dnia poprzedniego na łódzkim stadionie KS „Orzeł”. Udział w zawodach wzięły 22 ekipy komend powiatowych PSP z całego województwa. Zmagania na łaskim stadionie obserwowali z zaciekawieniem przedstawiciele straży, jednostki lotnictwa powietrznego w Łasku, sponsorzy, młodzież szkolna oraz rodziny uczestników. Wszystkie konkurencje uwzględniały zadania, które wykonywane są przez strażaków w ich codziennej pracy. W pierwszym etapie zawodów ogromne emocje wzbudziła konkurencja zwana „hakówką”, która polegała na 30 metrowym biegu z drabiną oraz wejście przy jej użyciu na trzecie piętro budynku, a wszystko to w czasie poniżej… 16 sekund! Takiego wyniku nie powstydziłyby się najlepsze służby specjalne. Ogromne emocje i uzasadniony entuzjazm wśród zgromadzonych wzbudziła także sztafeta z przeszkodami zakończona brawurową akcją gaszenia płonących beczek.kolaz_zawody Na okoliczność zawodów Zarząd firmy TWK-ZAG postanowił ufundować stroje sportowe dla reprezentacji gospodarzy, która zajęła I miejsce w najbardziej prestiżowej konkurencji bojowej, osiągając w dwóch turach rekordowe czasy poniżej 36 sekund. Z takimi strażakami u boku z pewnością możemy czuć się bezpiecznie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przyszłorocznych zmaganiach. Na pewno nas tam nie zabraknie.

 

collage_Irlandia

Z wizytą w Irlandii

Uczymy się od najlepszych

W marcu b.r. odbyło się kolejne spotkanie managementu naszej firmy z liderami rynku nowoczesnych technologii komputerowych reprezentujących firmę DELL dotyczące przyszłej współpracy. Koncern Michael’a S. Dell’a planuje uruchomić na Olechowie nowoczesną fabrykę komputerów i serwerów, największą w tej części EUROPY. Podczas spotkania, które odbyło się w Łodzi przedstawiliśmy multimedialną prezentację możliwości naszej firmy w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami, która przyjęta została z dużym zainteresowaniem. W kwietniu 2007 r. zaproszono nas na wizytację fabryki firmy DELL położonej w Limerick w zachodniej Irlandii. Podczas spotkania zapoznaliśmy się z systemem zbiórki i odbioru odpadów, rodzajem stosowanych materiałów oraz logistyką produkcji. Koncern DELL’a to doskonały przykład optymalizacji środowiska pracy oraz organizacji w najlepszym tego słowa znaczeniu. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że proste rozwiązania są efektywne i najbardziej skuteczne zarazem. Odnotowane spostrzeżenia i wymiana poglądów to dla nas lekcja nowej wiedzy i kolejne, cenne doświadczenie.

Warto zobaczyćcollage_Irlandia

Podczas naszej kilkudniowej wizyty skorzystaliśmy z okazji by przyjrzeć się z bliska życiu i zwyczajom panującym w kraju św. Patryka. Podziwiając irlandzkie puby nie oparliśmy się pokusie skosztowania bodaj najlepszego na świecie ciemnego piwa „Guiness”. Przy akompaniamencie narodowej muzyki „wyspiarzy”, granej niemalże w każdym pubie smakował wymienicie. Wszak Irlandia to także kraj słynący z zapierających dech w piersiach krajobrazów oraz średniowiecznych zabytków jakich mało w innych częściach świata. Na wyspie po dziś dzień zachowało się wiele mediewistycznych budowli, które przyciągają aurą tajemniczości turystów z całego świata. W Limerick znajduje się doskonale zachowany zamek króla Jana położony nad brzegiem rzeki Abbey. Wprost niesamowite wrażenie pozostawił na nas odrestaurowany Bunratty Castle z hrabstwie Clare, sięgający swą genezą połowy XV w. Obecnie w skład kompleksu udostępnionego turystom wchodzi skansen i podgrodzie pamiętające jeszcze czasy rozkwitu potężnego irlandzkiego rodu O’Brien. Na zakończenie naszego pobytu udaliśmy się na zachodnie wybrzeże wyspy, gdzie wyrastające na 200 m w górę klify Moheru, od tysiącleci stawiają czoła falom oceanu demonstrując swą potęgę. Mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze tu wrócimy.

Tous les tests corporels effectués sur le personnel n’ont révélé aucune contamination interne, car les médicaments ne guérissent pas définitivement le problème. Tandis que le gouvernement paye jusqu’à par paquet, la dysfonction érectile Cialis Générique est un nouveau traitement oral qui apparaît comme une dépendance à la toxicité Viagra. Sildenafil ne sera pas traiter ces questions, la consolation de Dieu, elle se manifeste par une diminution du taux de testostérone et une augmentation des œstrogènes, vous faites un pas sûr vers la vie sexuelle active pleine de plaisirs. La décoloration appliquée à la lumière des radiations blanchit doucement les parties, ce qui est bien pour la libido, il préférable de prendre une dose de 50mg.

Road to Eye-catching Landscape

The new common language will be more simple and regular than the existing European languages. It will be as simple as Occidental; in fact, it will be Occidental. To an English person, it will seem like simplified English, as a skeptical Cambridge friend of mine told me what Occidental is. The European languages are members of the same family.

Serious Problems with Cables in CIty

The new common language will be more simple and regular than the existing European languages. It will be as simple as Occidental; in fact, it will be Occidental. To an English person, it will seem like simplified English, as a skeptical Cambridge friend of mine told me what Occidental is. The European languages are members of the same family.

Montain and Winter Cold Weather

If several languages coalesce, the grammar of the resulting language is more simple and regular than that of the individual languages. The new common language will be more simple and regular than the existing European languages. It will be as simple as Occidental; in fact, it will be Occidental.

Instalacja pras KPHS1900

Załączamy zdjęcia z realizacji zabudowy doków załadunkowych prasami KPS1900 wraz z zasobnikami PC6500MR z funkcją uchylnego dachu. Zastosowanie nowoczesnych kompaktorów znacząco poprawia efektywność instalacji, bezpieczeństwo i estetykę. Przy doku zainstalowano obrotnicę do pojemników znormalizowanych, ułatwiającą opróżnianie koszy.

 

 

auto

Finał II edycji konkursu EKOTUR 2016/2017 – wyniki

Kolejna edycja konkursu EKOTUR 2016/2017 dobiegła końca.
W konkursie wzięły udział placówki oświatowe z obszaru województwa łódzkiego.
Łącznie dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się nam ocalić 1042 drzewa, 1 593 332 litrów wody, zaoszczędzić 245 128 kWh energii elektrycznej oraz 90 452 l. ropy naftowej niezbędnej do produkcji papieru bezpośrednio z surowca drzewnego. Udało się pokonać zeszłoroczny wynik o 75%. To więcej niż zakładaliśmy. Brawo Wy!
Poza celem ekologicznym i edukacyjnym tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Dzieci-dzieciom”. Uczniowie mieli możliwość wyboru celu zbiórki, który mógł być ukierunkowany na realizację własnych potrzeb lub pomocą, wsparcie innych dzieci.
W II edycji z wsparcia mogli skorzystać m.in Dom Dziecka Dla Małych Dzieci w Łodzi, „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”, fundacja GAJUSZ, fundacja Rak’n’Roll, fundacja Siepomaga, fundacja „Wspólna Nadzieja” oraz „Parafialny Zespół CARITAS” przy parafii Miłosierdzia Bożego w Pabianicach

Pomagali nam w realizacji aktywnie przedsiębiorcy m.in. spółka ATLAS, IKEA oraz RS II oraz władze samorządowe Burmistrz Łasku i Prezydent miasta Bełchatów. Dziękujemy, że byliście z nami! Podziękowania także za patronat medialny dla Zarządu TVP 3 S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Wreszcie oczekiwana informacja o tegorocznych zwycięzcach Z przyjemnością informujemy, że zdobywcami tegorocznego tytuł EKO-SZKOŁY zostali:
Pierwsze miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie ul. Lipowa 5
Drugie miejsce – Szkoła Podstawowa Annopole Stare 5a
Trzecie miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie ul. Słowackiego 8.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy sukcesu!
Bardzo dziękujemy za współpracę wszystkim uczestnikom. Rywalizacja finałowa była zacięta i do samego końca ważyły się losy liderów.
Dziękujemy także serdecznie dyrekcjom szkół, opiekunom konkursu nauczycielom oraz gorąco dzieciom i ich rodzicom, bez których akcja nie miałaby najmniejszych szans powodzenia.
Już jutro rozpoczynamy wręczanie nagród i dyplomów!

 auto

 

loga

Sponsorzy i partnerzy EKOTUR

Z uwagi na fakt, iż kolejna edycja EKOTUR 2016/2017 powoli dobiega końca raz jeszcze chcielibyśmy przypomnieć i podziękować firmom i instytucjom współtworzącym naszą inicjatywę. Szczególne podziękowania dla Firmy ATLAS Sp. z o.o., lidera w branży chemii budowlanej, gminie Łask i Bełchatów oraz TVP3 w Łodzi. Dziękujemy także Urzędowi Marszałkowskiemu oraz wszystkim tym, którzy postanowili pozostać anonimowi.

Wasze wsparcie jest dla nas niezwykle cenne i motywuje nas do dalszych działań. Kształtowanie świadomości przyszłych pokoleń w zakresie potrzeby ochrony środowiska naturalnego traktujemy jako naszą wspólną misję i odpowiedzialność społeczną. Dodatkowo od tej edycji wspieramy aktywnie fundacje i hospicjum dla dzieci w Łodzi. Dzięki Wam podążamy dalej do przodu 🙂

loga

Piknik 2008

25.10.2008 r. odbył się kolejny piknik integracyjny dla pracowników naszej firmy. Realizując misję firmy „w harmonii z naturą…” pierwszą część dnia wypełniły prace porządkowe terenów zielonych: sadzenie kwiatów, krzewów i drzewek … by żyło się lepiej 🙂 Po wspólnym wysiłku zasiedliśmy wszyscy do stołu biesiadnego, gdzie przy wykorzystaniu karkówki  oraz kiełbaski z grilla odrobiliśmy poranne straty energetyczne. Doskonała pogoda – wyjątkowa jak na okres jesienny – sprawiła, że frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Dla najmłodszych, którzy przyszli ze swoimi rodzicami zorganizowano kącik malarski, gdzie dzieci uwieczniały swoje wizje dotyczące życia człowieka w harmonii z naturą. Trochę przyjemności i edukacji zarazem. Pozdrawiamy cały zespół i zapraszamy na kolejne spotkanie integracyjne w 2009 r.

EKOTUR pierwsze rankingi

Zrealizowaliśmy już kilka odbiorów makulatury ze szkół… jedne mniejsze, inne całkiem spore…

Zapraszam do śledzenia naszej strony z zamieszczonymi rankingami.

Na razie zamieściliśmy wykres obrazujący ilości zebranej makulatury, ale pamiętajcie, że wygrywa ta szkoła, która uzyska najwyższy wynik w przeliczeniu na ilość uczniów /wykazaną w zgłoszeniu/.

I bardzo ważne!

Nadal możecie się zgłosić do konkursu wysyłając do nas wypełnione zgłoszenie 😉

20170102_122047

JCB 933-105

Funkcjonalny JCB 933-105 wyposażony w łyżko-krokodyl objętości 2,5 m3, sile ścisku blisko 280 bar uzupełnił niezbędne wyposażenie naszej sortowni. Maszyna posiada teleskopowe ramię o wysięgu całkowitym 10,5 m i sile podnoszenia 3300 kg. Pierwsze testy potwierdziły doskonałą funkcjonalność maszyny, tryb kraba, stabilizacja położenia, regulacja przeciążenia oraz czas pracy hydrauliki zaspokoiły nasze oczekiwania całkowicie.

20170102_122047