TWK-ZAG Sp. z o.o. to dostawca usług kompleksowego gospodarowania odpadami przemysłowymi i poużytkowymi.

TWK-ZAG to krajowy recykler tworzyw sztucznych, recykler Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, producent paliw alternatywnych, zakład niszczenia pod dozorem towarów nieprzydatnych do użytku.

TWK-ZAG to grupa profesjonalistów skupiona wokół realizacji 16 zaawansowanych procesów przetwórczych realizowanych w ramach posiadanych decyzji na odzysk odpadów, a wszystko po to aby zapewnić Wam profesjonalną, bezpieczną obsługę w harmonii z naturą.

chywtak