Proces certyfikacji zakończony

Proces certyfikacji zakończony

Wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne to podstawowe zadanie normy ISO 14001. Warunek ten został spełniony przez naszą firmę i dnia 3 września 2008 r. otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie przyznania certyfikatu TÜV ISO 14001:2004. Kontynuując podjęte wcześniej działania skutecznie wdrożyliśmy procedury systemu zarządzania, które podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia. Poszerzony monitoring prowadzonych procesów wpłynął na podniesienie jakości świadczonych przez nas usług w zakresie gospodarowania odpadami i recyklingu. Dziękujemy całemu zespołowi za mobilizację i pomoc w czynnościach wdrożeniowych, a w szczególności P. Barbarze Trzewiczek za koordynację wszystkich działań i nieprzecenione zaangażowanie.

Tagi: Brak tagów