Jarmark_2008_-_colage

Jarmark Łaski 2008

14 czerwca odbył się jak co roku Jarmark Łaski, na który przybyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Łasku i okolicznych powiatów. Na odwiedzających czekało wiele atrakcji, w tym główny gość wieczoru – zespół Maanam ze swoją haryzmatyczną i ekscentryczną wokalistką Olgą Jackowską. Impreza plenerowa stała sie doskonałą okazją do prezentacji i promocji lokalnych przedsiębiorców. Wśród wystawców i sponsorów imprezy nie mogło zabraknąć firmy PRO-PLAST i TWK-ZAG, które przygotowałay ciekawą kolekcję produktów z tworzywa sztucznego na rok 2008. Ekologiczne wyroby PRO-PLASTU o wysokich walorach estetycznych i użytkowych przyciągnęły uwagę zwiedzających. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sztachety tworzywowe, deski „pióro-wpust”, a także użytkowana z pasją przez najmłodszych piaskownica. Nowością w kolekcji na rok 2008 jest ekologiczna i łatwa w utrzymaniu buda dla psa – propozycja dla wymagających i pragmatycznych posiadaczy czworonogów. Wszystkie prezentowane wyroby posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W nawiązaniu do niedawnych obchodów Dnia Ziemi firma PRO-PLAST oraz TWK-ZAG zorganizowały konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Żyj w harmonii z naturą”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za wiedzę z zakresu ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

Jarmark_2008_-_colage

Logo I edycji konkursu

I edycja konkursu "Międzynarodowy Dzień Ziemi"

Idea

Obchody światowego „Dnia Ziemi 2008” to doskonała okazja do podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych przez firmy, organizacje, stowarzyszenia i szkoły. W trosce o propagowania wiedzy przyrodniczej, kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec środowiska naturalnego TWK-ZAG organizuje konkurs dzieci ze szkół podstawowych gminy Łask pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008”. Patronem honorowym konkursuLogo I edycji konkursu jest Burmistrz Łasku.

Cel

Priorytetowym założeniem tej inicjatywy jest rozbudzenie zainteresowania problematyką ochrony środowiska. Kształtowanie świadomości ekologicznej stanowi bardzo istotny element edukacji społeczeństwa, która z czasem przynosi wymierne korzyści wpływające na dalszy rozwój regionu i polepszenie warunków życia jego mieszkańców. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za naszą planetę, a każdy z nas może skutecznie ją chronić już na obszarze swojego gospodarstwa i jego otoczenia. Wśród aktualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego szczególnie istotne znaczenie ma zwiększona emisja gazów cieplarnianych oraz problem braku segregacji odpadów.

Przebieg

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach i zakończy się finałem połączonym z obchodami „Dnia Ziemi 2008”, który odbędzie się 28 kwietnia b.r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku. Wtedy też zostaną wyłonieni i nagrodzeni najlepsi uczniowie biorący udział w konkursie. Przewidujemy atrakcje towarzyszące obchodom „Światowego Dnia Ziemi”, między innymi pokaz przygotowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz występy dzieci ze szkół biorących udział w konkursie. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, zaś patronat medialny sprawują
Logo Logo
W zmaganiach konkursowych uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą dotyczącą środowiska naturalnego i problematyką z tego zakresu. W bieżącym roku tematem przewodnim obchodów „Dnia Ziemi” jest problem zmian klimatu na naszej planecie i wynikające z tego zagrożenia. Przygotowując się do konkursu dzieci będą zapoznawać się z problematyką przedmiotu i prostymi sposobami przeciwdziałania globalnemu ociepleniu w lokalnym otoczeniu.
Dla najlepszych, w zmaganiach indywidualnych i drużynowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez spółkę TWK-ZAG oraz prestiżowy tytuł Zwycięzcy I edycji konkursu „Międzynarodowego Dnia Ziemi 2008”. W założeniu konkurs nie ma charakteru komercyjnego.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia nadsyłać można do dnia 29 lutego 2008 r. na numer faxu: 043/675 55 98 lub adres e-mail: twkzag@twkzag.pl, korzystając z załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursowym.

Regulamin    Formularz zgłoszeniowy   Przykładowe zadania konkursowe

Przygotowania do "Dnia Ziemi 2008"

Jak co roku – 22 kwietnia – obchodzić będziemy Dzień Ziemi. Inicjatywa ta, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, uświadamianie zagrożeń wynikających z działalności człowieka oraz inspirowanie akcji służących środowisku naturalnemu. To 19 edycja w Polsce i już 38 wydanie na świecie. Corocznie święto aktywizuje przeszło 200 mln ludzi ze 140 krajów. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Klimat w potrzebie”. Hasło nawiązuje bezpośrednio do problemu degradacji ekosystemów spowodowanej efektem cieplarnianym.

CIEKAWOSTKI

√ „Ojcem chrzestnym” święta nazywanego od 1970 r. „Dniem Ziemi” był amerykański senator Gaylord Nelson, który w latach 70-ych skutecznie aktywizował studenckie środowiska ekologiczne do wspólnej walki o czystość środowiska naturalnego.

√ Efekt cieplarniany to zjawisko występujące na planetach oraz księżycach posiadających atmosferę i ogrzewanych przez gwiazdy, spowodowane ograniczeniem wypromieniowania ciepła z dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Czynnikami hamującymi proces oddawanie ciepła są gazy cieplarniane (ozon, freon, metan, tlenki węgla, halony, para wodna) oraz pyły zawieszone w powietrzu.

√ Czy wiesz, że Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change) przewiduje, że globalne ocieplenie wyniesie od 1,1 do 6,4°C pomiędzy rokiem 1990 i 2100? Wzrost temperatury wiąże się z nieuchronnym przyrostem poziomu wód oceanicznych, a co za tym idzie potencjalnym zagrożeniem zatopienia wielu nadbrzeżnych miast świata. Kolejną konsekwencją są zmiany ilości i rozkładu opadów, nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak powodzie, huragany a także zmiany w zasięgu i wydajności upraw.

√ Według raportu IV IPCC z 2007 r. ocieplanie klimatu spowodowane jest działalnością człowieka w przeszło 90 %. Jedynie kilka procent to zasługa czynników naturalnych.

Proces certyfikacji zakończony

Proces certyfikacji zakończony

Wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne to podstawowe zadanie normy ISO 14001. Warunek ten został spełniony przez naszą firmę i dnia 3 września 2008 r. otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie przyznania certyfikatu TÜV ISO 14001:2004. Kontynuując podjęte wcześniej działania skutecznie wdrożyliśmy procedury systemu zarządzania, które podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia. Poszerzony monitoring prowadzonych procesów wpłynął na podniesienie jakości świadczonych przez nas usług w zakresie gospodarowania odpadami i recyklingu. Dziękujemy całemu zespołowi za mobilizację i pomoc w czynnościach wdrożeniowych, a w szczególności P. Barbarze Trzewiczek za koordynację wszystkich działań i nieprzecenione zaangażowanie.

Logo konkursu FBS 2007

Finał konkursu "Firma Bliska Środowisku 2007"

 TWK ZAG w gronie laureatów

Logo konkursu FBS 2007

Przedstawiciele ponad 50 firm wzięli udział w Gali objętego honorowym patronatem Ministra Środowiska konkursu „Firma Bliska Środowisku 2007“. Uroczystość odbyła się 12 lutego w Nowym Centrum Promocji Globalnej siedzibie BCC w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Celem pomysłodawców konkursu – Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej – jest wykreowanie elity polskich przedsiębiorstw, które traktują zarządzanie proekologiczne jako priorytet ich rozwoju. Podstawowym założeniem programu jest wykształcenie wśród najszerszej liczby organizacji pozytywnej ekologicznej orientacji strategicznej pozwalającej im konkurować czynnikami ekologicznymi. FBS_laureaci__Small_
Fakt, że coraz więcej polskich firm stawia na ekologię, jako strategię rozwoju i budowy swojego wizerunku bardzo pozytywne ocenił zarówno Michał Nurzyński, dyrektor departamentu edukacji i promocji zrównoważonego rozwoju Ministerstwa Środowiska, jak i Anne Lise Gjestvang menadżerka Green Business Norway, którzy byli honorowymi gośćmi Gali. Coraz więcej polskich firm jest świadoma, że spełnianie przepisów ochrony środowiska, to w dzisiejszych czasach za mało. Być odpowiedzialnym ekologicznie, znaczy robić w tym obszarze więcej niż wymaga prawo – powiedział Arkadiusz Primus, prezes Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej.
W tegorocznej Gali wzięła udział także nasza spółka, która otrzymała prestiżowy tytuł „Firma Bliska Środowisku 2007”. Mocną stroną działalności proekologicznej TWK-ZAG jest dostrzeżona przez kapitułę konkursu innowacyjność w zakresie kompleksowego zarządzania odpadami przemysłowymi i produkcja wyrobów gotowych z pozyskanych odpadów tworzywowych. Honorową nagrodę z rąk Anne Lise Gjestvang odebrała Prezes Zarządu Monika Galant.

piknik 2008

25.10.2008 r. odbył się kolejny piknik integracyjny dla pracowników naszej firmy. Realizując misję firmy „w harmonii z naturą…” pierwszą część dnia wypełniły prace porządkowe terenów zielonych: sadzenie kwiatów, krzewów i drzewek … by żyło się lepiej 🙂 Po wspólnym wysiłku zasiedliśmy wszyscy do stołu biesiadnego, gdzie przy wykorzystaniu karkówki  oraz kiełbaski z grilla odrobiliśmy poranne straty energetyczne. Doskonała pogoda – wyjątkowa jak na okres jesienny – sprawiła, że frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Dla najmłodszych, którzy przyszli ze swoimi rodzicami zorganizowano kącik malarski, gdzie dzieci uwieczniały swoje wizje dotyczące życia człowieka w harmonii z naturą. Trochę przyjemności i edukacji zarazem. Pozdrawiamy cały zespół i zapraszamy na kolejne spotkanie integracyjne w 2009 r.

Logo_TUV

Przyznanie certyfikatu TUV ISO 9001:2000

Mamy ISSOOO 😉

12 maja 2008 r. otrzymaliśmy od firmy TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. oficjalne potwierdzenie zakończenia audytu Logo_TUVcertyfikującego, który zamknął półroczny proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000. Weryfikacji poddano procesy gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odzysku odpadów w celu dalszego wykorzystania energetycznego. Otrzymana certyfikacja to kolejny, choć z pewnością nie ostatni etap na drodze do samodoskonalenia oraz motywacja do dalszego rozwoju proekologicznych metod gospodarowania odpadami.

piknik

PIKNIK … w harmonii z naturą

Dzień 13.10.2007 r. zostanie zapamiętany jako uroczyste otwarcie sezonu jesienno-zimowego 2007/2008 pod hasłem „Zielony piknikporanek„. Tego dnia niemalże wszyscy pracownicy naszej firmy wzięli udział w akcji sadzenia drzewek i krzewów. Na przygotowanym uprzednio podłożu utworzone zostały dwa pasy zieleni, na których swoje miejsce znalazło przeszło 200 roślin. Tworzenie nasadzeń to kolejny etap modernizacji i zmian jakie następują na terenie obiektu w Woli Łaskiej. Nasza akcja poza walorami czysto pragmatycznymi stała się doskonałą okazją do spotkania się we wspólnym gronie pracowników wszystkich szczebli. Kufel jasnego piwa i karkówka z grila zrekompensowały poranny wysiłek nakręcając koniunkturę na piknikową pogawędkę. Dopisała także pogoda. Wśród degustowanych przekąsek na ciepło i na zimno, nie sposób pominąć „potrawy dnia” autorstwa Pana Tadeusza (nie mylić z epopeją narodową), którą była madziarskie danie jednogarnkowe zwane bograczem. Wszyscy doceniliśmy kulinarny kunszt kucharza, co widać było po pustych naczyniach i pełnych do przesytu brzuchach. Mamy nadzieję, że przejedzenie w takim wydaniu nikomu nie zaszkodziło.