paliwo alternatywne

Czym jest paliwo alternatywne

Paliwo alternatywne – zwane także SRF (Solid recovered fuels) stałe paliwo wtórne – jest to paliwo o unormowanych właściwościach jakościowych (np. wartość opałowa, zawartość chloru, zawartość rtęci) wytworzone z odpadów innych niż niebezpieczne, wykorzystywane jako źródło energii w procesach spalania lub współspalania odpadów. paliwo alternatywneFirma Global Investments Polska wraz ze swoimi partnerami organizuje produkcję paliwa SRF o kodzie odpadu 19 12 10, które wykorzystywane jest w cementowniach w całym kraju. Do produkcji paliw stosuje się przemysłowe odpady palne, niemożliwe do recyklingu i bardzo kosztowne w skadowaniu, które w procesach przetwarzania fizyko-mechanicznego otrzymują właściwą wartość kaloryczną, skład oraz masę. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy produkcyjne z terenu województwa łódzkiego.

Zanieczyszczenie środowiska

Problem składowania odpadów w Polsce

Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny stymuluje wzrostem konsumpcji dóbr materialnych, w efekcie czego stale wzrasta podaż towarów oraz ilość odpadów generowanych w procesie produkcyjnym. Brak możliwości,Zanieczyszczenie środowiska środków a przede wszystkim wiedzy praktycznej sprawia, że jedynie nieznaczną ich część staramy się odzyskać i efektywnie wykorzystać. Pomimo wdrażania przepisów unijnych wprowadzających nakaz ograniczania składowania odpadów na rzecz procesów odzysku dynamika wzrostu ilości składowanych odpadów w ostatnich latach wynosi około 1 miliona metrów sześciennych rocznie, to jest około 2% corocznego przyrostu ilości odpadów. Według aktualnych i oficjalnych danych co roku wywiezionych zostaje 46,8 miliona metrów sześciennych odpadów, czyli ponad 12 milionów ton przy gęstości 260 kg/m3. Jeżeli doliczymy do tego masę odpadów, która trafia nielegalnie na tzw. dzikie wysypiska daje to pełny obraz skali problemu z którym musimy się zmierzyć. Według Central Statistical Office OECD Polska znajduje się w czołówce Europy w zakresie ilości produkowanych odpadów, wyprzedzając między innymi takie kraje jak Niemcy i Francja. Składowanie odpadów to najprostsza a zarazem najbardziej szkodliwa dla środowiska forma zagospodarowania odpadów. Znaczny procent pozostałości socjalno-bytowych trafiających na składowiska stanowią wartościowe surowce: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, które mogą i powinny podlegać procesom odzysku i recyklingu. Deponowanie w środowisku surowców wtórnych powoduje ogromną degradację terenów przeznaczonych na składowanie. Stanowi też trudność dodatkową przy unieszkodliwianiu odpadów poprzez spalanie lub kompostowanie. Z ekonomicznego punktu widzenia także mamy do czynienia ze stratą, gdyż wysegregowane surowce poddane przetworzeniu nadają się do ponownego zastosowania w gospodarce.

TWK-ZAG dysponuje wiedzą, doświadczeniem i środkami technicznymi pozwalającymi wdrożyć i zarządzać procesami gospodarowania odpadami zmierzającymi do efektywnego zmniejszenia ilości generowanych odpadów socjalno-bytowych w  strumieniu wszystkich odpadów produkcyjnych.

Esorga_2009

ENSORGE ENTECO Koeln 2009

W dniach 27-30 października gościliśmy na międzynarodowych targach technologii środowiskowych i gospodarki odpadami, które odbywają się cyklicznie w Kolonii. Pomimo ciągle obserwowalnego kryzysu branży odpadowej niezmiernie cieszy obecność zarówno liderów recyklingu w Europie jak i prekursorów nowoczesnych technologii. Na targach zaprezentowano demonstracyjną wersję pojemników doziemnych do gromadzenia odpadów komunalnych w systemie  sieciowego pneumatycznego przesyłu odpadów. O podobnym projekcie informowali nas w ubiegłym roku koledzy z Danii, gdzie już wdrożono takie eksperymentalne rozwiązania, które z czasem zastąpią ponure śmietniki osiedlowe i przepełnione kosze z odpadami komunalnymi.

Esorga_2009

zdjecia_targi

Targi Sprzętu Jeździeckiego 2009

Największa w Polsce impreza wystawiennicza sprzętu jeździeckiego odbyła się w Poznaniu w dniach 13-15 lutego. Wśród blisko 70 wystawców nie zabrakło naszej spółki PRO-PLAST. Zaprezentowaliśmy nowoczesne boksy dla koni wypełnione deskami z tworzywa sztucznego oraz ogrodzenia z profili płaskich i okrągłych nie wymagające prac renowacyjnych i konserwacyjnych. Funkcjonalność naszych wyrobów połączona z wysoką estetyką i jakością wykonania zostały dostrzeżone i docenione przez odwiedzających nasze stoisko hodowców, właścicieli ośrodków jeździeckich oraz ujeżdżalni. Rangę targów podniosły organizowane na sąsiedniej hali eliminacje Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej CSI12*, które przyciągnęły na trybuny licznie przybyłych miłośników koni.

zdjecia_targi

Dzień Ziemi 2009

22 kwietnia b.r. świętować będziemy kolejną edycję Międzynarodowego Dnia Ziemi. Imprezy plenerowe, konkursy, zabawy zaplanowała łódzka Manufaktura.  Tegoroczne obchody Dnia Ziemi upłyną pod hasłem „Z energią chrońmy klimat”. Postępujące zmiany klimatyczne na naszej planecie wskutek działalności człowieka stwarzają realne zagrożenie dla środowiska i życia na Ziemi. Segregacja odpadów umożliwia odzysk i ponowne wykorzystanie znacznej ich części. Ponieważ nawyki i przyzwyczajenia najlepiej kształtują się w młodym wieku program edukacyjny zaproponowany przez Manufakturę skierowany jest w szczególności do dzieci i i młodzieży szkolnej. Korzystając z doskonałej okazji zaoferowaliśmy naszą pomoc w zakresie segregacji i selektywnej zbiórki odpadów. Firma TWK-ZAG podstawi pojemniki do zbiórki surowców wtórnych, których przetworzeniem zajmie się spółka PRO-PLAST. Gorąco zachęcamy wszystkich do  segregacji i zbiórki odpadów oraz kształtowania w sobie postawy proekologicznej w codziennym życiu w trosce o nasze wspólne dobro.

Woda_i_Powietrze

WIATR i WODA 2009

Targi WIATR i WODA są największą i najstarszą w Polsce imprezą wystawienniczą branży sportów wodnych i rekreacji. Targi WIATR i WODA są miejscem spotkań branży i sympatyków żeglarstwa, jachtingu motorowego, kajakarstwa oraz nurkowania z Polski i ze świata. Tegoroczna XXI edycja tej imprezy wystawienniczej odbyła się tradycyjnie w stolicy w dniach 12-15 marca. Firma PRO-PLAST z Łasku zaprezentowała deski pomostowe doskonale „tolerujące” bezpośredni kontakt z wodą. Wielu odwiedzających nasze stoisko doceniło pragmatyczny aspekt wykorzystania profili tworzywowych do budowy prywatnych przystani i nadbrzeży. Często zdało się słyszeć: „i to na prawdę nie jest drewno?”, „nie trzeba tego malować?”, „a Państwo sami produkują”.

Woda_i_Powietrze

Gardenia 2009

Targi Ogrodnicze GARDENIA w Poznaniu to doskonała okazja do promowania profilii z tworzywa sztucznego produkowanych przez naszą spółkę recyklingową PRO-PLAST. Wśród zwiedzających nie zabrakło  gości z zagranicy, w tym m.in. z Białorusi, Holandii, Niemiec, Szwecji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. Nasze wyroby odporne na wilgoć i trudne warunki atmosferyczne znajdują doskonałe zastosowanie w tworzeniu systemów małej architektury ogrodowej. Zaprezentowaliśmy deski tarasowe, kompostowniki, ławki  parkowe oraz piaskownice dla najmłodszych do samodzielnego montażu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się sztachety, szczególnie zachwalane przez tych wszystkich, którzy zdążyli się już męczyć corocznym obowiązkiem renowacji drewnianych desek ogrodzeniowych. Dziękujemy wszystkim zwiedzającym za zainteresowanie ofertą naszej firmy i pozytywne opinie dotyczące oferowanych przez nas produktów. Mobilizuje nas to do dalszej wytężonej pracy i wdrażania nowych rozwiązań.
Do zobaczenia na kolejnej edycji.

 

Rysunek1__Large_

Piszą o nas… c.d.

Rysunek1__Large_Świąteczne wydanie tygodnika „Angora” zamieściło obszerny artykuł na temat działalności naszej firmy. Skoncentrowano w nim uwagę na kwestiach ochrony środowiska w kontekście realizowanych w spółkach TWK-ZAG i PRO-PLAST procesach odzysku i recyklingu odpadów przemysłowych, głównie tworzywowych i drewnianych. Od początku tego roku zainteresowanie naszymi wyrobami gotowymi w postaci profili z tworzywa sztucznego rośnie z każdym dniem. Otrzymujemy bardzo wiele zapytań i zamówień na produkcje desek tarasowych, pomostowych oraz profili ogrodzeniowych. Rynek zareagował na nasze produkty bardzo pozytywnie, żeby nie powiedzieć euforycznie, co niewątpliwie cieszy cały zespół zaangażowany w projekt. Podążając za puentą autora artykułu liczymy na dostrzeżenie naszych wysiłków przez lokalne władze, niewątpliwie żywotnie zainteresowane utrzymaniem porządku na terenie starostwa powiatowego, ochroną środowiska i wspieraniem polskich przedsiębiorstw budujących krajowy kapitał i dających nowe miejsca pracy.
czytaj str 1
czytaj str 2

 

artykul_o_TWK_ZAG

Piszą o nas

Działalność naszej firmy została zauważona i pozytywnie odebrana przez przedstawicieli mediów, którzy wraz z nami starają sie promować firmy działające w harmonii z naturą. W ostatnim czasie ukazały się liczne artykuły w prasie lokalnej i krajowej nawiązujące do proekologicznej działalności spółek TWK-ZAG i PRO-PLAST. Bardzo nas to cieszy i liczymy na to, że grono entuzjastów proekologicznych wyrobów z recyklingu będzie się systematycznie zwiększać. Zapraszamy także do odwiedzenia strony z naszymi produktami wykorzystywanymi w systemach małej architektury ogrodowej.

artykul_o_TWK_ZAG

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008

Finał konkursu "Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008"

Zgodnie z zapowiedziami 28 kwietnia b.r. odbył się finał I edycji konkursu „Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie wszystkich uczestniczących szkół podstawowych, przedstawiciele Urzędu Miasta Łask oraz patroni imprezy Angorka oraz portal Ekologiczni.pl. W zmaganiach finałowych rywalizowały ze sobą drużyny trzyosobowe reprezentujące poszczególne szkoły. Dzieci losowały pytania i udzielały ustnych odpowiedzi. W drugim etapie były także zadania pisemne w postaci diagramów i schematów do uzupełnienia. Poszczególne etapy konkursu przedzielone zostały artystycznymi występami uczniów wszystkich szkół. Były piosenki, tańce oraz scenki aktorskie. Przed ogłoszeniem listy finalistów swoją prelekcję pt. „Człowiek twórcą pogody” wygłosił dr Janusz Mrzigod z Uniwersytetu Śląskiego. Po zakończeniu części konkursowej nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych dla finalistów. Wręczono także dwie nagrody główne dla zwycięskich szkół jakimi były: biurowe urządzenie wielofunkcyjne oraz teleskop. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy podziwiali efektowny pokaz strażaków z PSP w Łasku, który jak można było zaobserwować zrobił ogromne wrażenie nie tylko na najmłodszych. Dodatkową atrakcją była możliwość wjazdu podnośnikiem w asyście strażaka.

Na zakończenie krótkiego podsumowania chcielibyśmy serdecznie podziękować pomysłodawcy konkursu z firmy TWK-ZAG Sp. z o.o. P. Barbarze Trzewiczek za propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz wszystkim współorganizatorom i patronom, którzy przyczynili się do realizacji niniejszego konkursu. Liczymy, że ta inicjatywa zapoczątkuje cykl corocznych konkursów w duchu ekologii i ochrony środowiska. Odwiedzajcie naszą stronę – wkrótce opublikujemy zdjęcia z finału!

Z przyjemnością publikujemy listę zwycięzców, którzy wykazali się ponadprzeciętną wiedzą z zakresu ochrony środowiska i życzymy Wam dalszych sukcesów na drodze do wiedzy.

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2008

Klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku

Maciej Górski

Nina Błaszczyk

Dominika Kuszel

Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa nr 4 w Łasku

Anna Kujawa

Monika Kłos

Sylwia Kozieł

GRATULUJEMY!!!