Czym jest paliwo alternatywne

Paliwo alternatywne – zwane także SRF (Solid recovered fuels) stałe paliwo wtórne – jest to paliwo o unormowanych właściwościach jakościowych (np. wartość opałowa, zawartość chloru, zawartość rtęci) wytworzone z odpadów innych niż niebezpieczne, wykorzystywane jako źródło energii w procesach spalania lub współspalania odpadów. paliwo alternatywneFirma Global Investments Polska wraz ze swoimi partnerami organizuje produkcję paliwa SRF o kodzie odpadu 19 12 10, które wykorzystywane jest w cementowniach w całym kraju. Do produkcji paliw stosuje się przemysłowe odpady palne, niemożliwe do recyklingu i bardzo kosztowne w skadowaniu, które w procesach przetwarzania fizyko-mechanicznego otrzymują właściwą wartość kaloryczną, skład oraz masę. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy produkcyjne z terenu województwa łódzkiego.

Tagi: Brak tagów