Problem składowania odpadów w Polsce

Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny stymuluje wzrostem konsumpcji dóbr materialnych, w efekcie czego stale wzrasta podaż towarów oraz ilość odpadów generowanych w procesie produkcyjnym. Brak możliwości,Zanieczyszczenie środowiska środków a przede wszystkim wiedzy praktycznej sprawia, że jedynie nieznaczną ich część staramy się odzyskać i efektywnie wykorzystać. Pomimo wdrażania przepisów unijnych wprowadzających nakaz ograniczania składowania odpadów na rzecz procesów odzysku dynamika wzrostu ilości składowanych odpadów w ostatnich latach wynosi około 1 miliona metrów sześciennych rocznie, to jest około 2% corocznego przyrostu ilości odpadów. Według aktualnych i oficjalnych danych co roku wywiezionych zostaje 46,8 miliona metrów sześciennych odpadów, czyli ponad 12 milionów ton przy gęstości 260 kg/m3. Jeżeli doliczymy do tego masę odpadów, która trafia nielegalnie na tzw. dzikie wysypiska daje to pełny obraz skali problemu z którym musimy się zmierzyć. Według Central Statistical Office OECD Polska znajduje się w czołówce Europy w zakresie ilości produkowanych odpadów, wyprzedzając między innymi takie kraje jak Niemcy i Francja. Składowanie odpadów to najprostsza a zarazem najbardziej szkodliwa dla środowiska forma zagospodarowania odpadów. Znaczny procent pozostałości socjalno-bytowych trafiających na składowiska stanowią wartościowe surowce: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, które mogą i powinny podlegać procesom odzysku i recyklingu. Deponowanie w środowisku surowców wtórnych powoduje ogromną degradację terenów przeznaczonych na składowanie. Stanowi też trudność dodatkową przy unieszkodliwianiu odpadów poprzez spalanie lub kompostowanie. Z ekonomicznego punktu widzenia także mamy do czynienia ze stratą, gdyż wysegregowane surowce poddane przetworzeniu nadają się do ponownego zastosowania w gospodarce.

TWK-ZAG dysponuje wiedzą, doświadczeniem i środkami technicznymi pozwalającymi wdrożyć i zarządzać procesami gospodarowania odpadami zmierzającymi do efektywnego zmniejszenia ilości generowanych odpadów socjalno-bytowych w  strumieniu wszystkich odpadów produkcyjnych.

Tagi: Brak tagów