12208442_553426681481179_2719556405924834859_n

groźne baterie

baterie nie bez znaczenia…

Akumulatory oraz baterie zawierają metale ciężkie: ołów, lit, mangan kadm i rtęć, które są szczególnie toksyczne dla organizmu człowieka i nie ulegają neutralizacji czy redukcji. Czy wiesz, że jedna bateria do zegarka może skazić 5 do 50 tys. litrów wody, a jedna 12208442_553426681481179_2719556405924834859_nbateria typu „paluszek” na trwałe zanieczyszcza 1 m³ ziemi.
Bądź tego świadom, przekaż nam swoje baterie i chroń swoje środowisko.

scrapowanie-drewna

Optymalizacja gospodarowania odpadami

Generowanie odpadów wcale nie musi oznaczać kosztów. Nowoczesne metody odzysku pozwalają ponownie wykorzystać przeważającą część odpadów przemysłowych, które w dalszym ciągu zasilają liczne składowiska. Niestety jednak zagadnienie gospodarowania odpadami rzadko kiedy bywa właściwie oceniane i doceniane przez przedsiębiorców. Wynika to przede wszystkich z ograniczeń czasu, skomplikowanych regulacji prawnych oraz świadomości dostępnych metod odzysku w tym recyklingu odpadów. Analiza przypadków wyscrapowanie-drewnakazała, że przeszło 80% podmiotów gospodarczych zarządza swoimi zasobami w sposób niewystarczająco efektywny. Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane optymalizacją procesów gospodarowania odpadami do przedstawienia swoich problemów w tym zakresie. Postaramy się zaproponować i wdrożyć wypracowane rozwiązania.

 

kontenery

Wywóz gruzu – letnia promocja

Przedłużamy termin promocji do 31.08.2013 na wywóz gruzu budowlanego w kontenerze 8 m3 już od 320 pln!

Chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami !!!
konteneryWarunki współpracy w zakresie odbioru odpadów przemysłowych określane są indywidualnie i zależne są od rodzaju i ilości odpadów oraz wybranej metody zagospodarowania. Celem przygotowania oferty prosimy o przesłanie informacji ilościowo-rodzajowej o wytwarzanych odpadach oraz oczekiwań w zakresie gospodarowania odpadami, infrastruktury, częstotliwości wywozów oraz opcjonalnie personelu.

Skontaktuj się z nami już dziś!!!

niszczenie

Specjaliści od niszczenia wyrobów pod dozorem

niszczeniePowstawanie odpadów przemysłowych jest wypadkową niszczenie aktywności produkcyjnej. Pomimo stosowania nowoczesnych rozwiązań i zaawansowanych obliczeń nie sposób przewidzieć wskaźnik popytu na rynku, który pozwoliłby na dostosowanie wolumenu produkcyjnego w sposób bardzo precyzyjny. Podaż towarów musi zatem zakładać pewną nadwyżkę dóbr, która zapewni wszystkim konsumentom dostęp do towarów w przypadku okresowego wzrostu popytu.

Towary przeterminowane, posiadające wady produkcyjne lub z innych względów wycofane, czy też nie dopuszczone do obrotu stanowią odpad, które należy poddać utylizacji. Z uwagi na założenia wielu firm produkcyjnych odnośnie polityki jakości oraz bezpieczeństwa powszechną praktyką jest przekazywanie towarów nieprzydatnych do użytku wyspecjalizowanym firmom, celem ich ostatecznego zniszczenia.

Podczas takiego procesu pod wpływem czynników fizyko-mechanicznych wyroby gotowe zostają zdefragmentowane, zmiażdżone lub pocięte. Takie działanie całkowicie eliminują funkcje użytkowe produktów oraz deprecjonują ich wartość handlową. Jest to wystarczające zabezpieczenie, uniemożliwiające przedostanie się wadliwych towarów ponownie na rynek, gwarantujące bezpieczeństwo dla producenta oraz konsumentów. Zniszczone towary przetwarzane są następnie w ramach procesów produkcyjnych na paliwo alternatywne, stanowiące cenne źródło energii.

Zainteresowany pozyskaniem szczegółowej wyceny usługi niszczenia zapraszamy do kontaktu z nami !!!

farma1

Farma fotowoltaiczna, czyli energia ze słońca

Energia słoneczna inspiruje do dalszych poszukiwań w zakresie jej kumulacji, przetworzenia i dystrybucji. Ogniowo fotowoltaiczne to urządzenie, które konwertuje energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną. Proces ten nosi nazwę efektu fotowoltaicznego.

farma1

Wyróżniamy trzy podstawowe grupy fotoogniw:

I. Monokrystaliczne – tworzone są z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej, o wysokiej sprawności > 15%.

II. Polikrystaliczne – najczęściej stosowane w gospodarstwach domowych. Zbudowane są z wielu małych kryształków krzemu. Proces produkcji nie jest aż tak skomplikowany jak w przypadku ogniw monokrystalicznych, dlatego cechują się mniejszą wydajnością, ale także mniejszymi kosztami wytworzenia, a zatem także niższą ceną.

III. Amorficzne  – składające się z bardzo cienkiej warstwy krzemu grubości 2 mikronów osadzonej na powierzchni nośnika, który może stanowić szkło. Sprawność ogniw amorficznych osiąga poziom około 8,5%. Moduły amorficzne stosuje się w małych urządzeniach np. kalkulator, zegarek, można także stosować w dużych systemach do zasilania całych domów.

Każde ogniwo składa się z dwóch warstw  (+) i (-) pomiędzy którymi powstaje napięcie.  By uzyskać odpowiednie napięcie i moc, ogniwa się łączy w ten sposób uzyskując moduł, tzw. panel. Podstawowy zestaw fotowoltaiczny składa się od jednego do kilku modułów, regulatora ładowania, przetwornicy oraz akumulatorów zdolnych kumulować energię.

      Niezwykle istotna kwestią przy planowaniu farmy fotowoltaicznej  jest wybór odpowiedniego miejsca z uwagi na ukształtowanie terenu – ekspozycję oraz bliskość podłączenia do sieci energetycznej.  Szacuje się, że wydajność farmy przy aktualnie stosowanych ogniwach pozwala osiągnąć moc 1MV farma z powierzchni około 2 ha. Pierwsza taka farma w Polsce zlokalizowana została na terenie gminy Wierzchosławice i składa się z 4445 paneli, z których każdy posiada moc 225 W.  Budowa farmy rozpoczęła się lipcu 2011 r, i trwała niespełna 3 miesiące.  Energia spływa z paneli do przetwornic, które zamieniają prąd stały na prąd zmienny, który następnie dystrybuowany jest do sieci energetycznej. Choć postęp technologiczny stale podnosi sprawność układów fotowoltaicznych, budowa farmy fotowoltaicznej jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Biorąc jednak pod uwagę potencjał promieniowania słonecznego, możliwość generowania energii za dnia, kiedy to zapotrzebowania na nią jest największe, brak emisji, kwestia powszechnego zastosowania podobnych rozwiązań i masowej dystrybucji „zielonej energii” wydaje się być przesądzona.

DSC_05261

STOP śmieciom!

Jak podaje Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 udział DSC_05261odpadów przemysłowych poddanych odzyskowi w stosunku do wszystkich wytworzonych odpadów przemysłowych wzrósł z ok. 64% w roku 1997 do ok. 75% w roku 2011. DSC_05261 Czy ten progres jest rzeczywiście satysfakcjonujący? Ponadto wciąż aktualne pozostaje pytanie na ile dane statystyczne odzwierciedlają rzeczywistą skalę problemu oraz jaki jest los pozostałych odpadów? Według danych GUS na składowiskach i hałdach przemysłowych w Polsce obecnie zdeponowanych jest około 2 mld ton odpadów. Dodatkowo Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami określa, że co roku wytwarzane jest kolejne 120 mln ton odpadów, co niestety pozycjonuje Polskę w grupie głównych wytwórców odpadów przemysłowych w Europie, zarówno w kategoriach bezwzględnych, jak i w odniesieniu do poziomu gospodarczego.
Nasi specjaliści z dysponują bazą podmiotów specjalizujących się w przetwarzaniu tysięcy rodzajów odpadów przemysłowych.
Skontaktuj się z nami zanim trafią one na wysypisko odpadów.