groźne baterie

baterie nie bez znaczenia…

Akumulatory oraz baterie zawierają metale ciężkie: ołów, lit, mangan kadm i rtęć, które są szczególnie toksyczne dla organizmu człowieka i nie ulegają neutralizacji czy redukcji. Czy wiesz, że jedna bateria do zegarka może skazić 5 do 50 tys. litrów wody, a jedna 12208442_553426681481179_2719556405924834859_nbateria typu „paluszek” na trwałe zanieczyszcza 1 m³ ziemi.
Bądź tego świadom, przekaż nam swoje baterie i chroń swoje środowisko.

Tagi: Brak tagów