Waste Management Group to inicjatywa skupiająca firmy z kapitałem polskim świadczące profesjonalne usługi gospodarowania odpadami. Celem inicjatywy jest ścisła kooperacja podmiotów z branży na różnych płaszczyznach aktywności dla zapewnienia lepszej efektywności i elastyczności oferowanych usług oraz sprawnej wymiany technologicznej i płaszczyzny wzajemnego wspierania. Waste Management Group to synergia działań podmiotów gospodarczych i inicjatyw proekologicznych promująca polskie marki na rynku odpadowym. Waste Management Group to także wsparcie Twojego biznesu. Zapraszamy do współpracy firmy polskie i zagraniczne oferujące specjalistyczne usługi odbioru i przetwarzania odpadów.

Pisz do nas bok@wywoz24.pl

ręce