Popularnie wykorzystywane produkty w opakowaniach ciśnieniowych stanowią poważne zagrożenie dla człowieka i środowiska w procesie gospodarowania powstałym odpadem opakowaniowym w postaci częściowo lub całkowicie opróżnionego aerozolu. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku wdrożyliśmy system bezpiecznego i skutecznego odzysku odpadów aerozolowych pozwalający na oddzielenie opakowania od propelentu i pozostałości gazu pędnego, który posiada silnie wybuchowe właściwości. Stosowane rozwiązanie stanowi doskonałą alternatywę dla praktykowanego dotychczas procesu spalania takich odpadów, które nie pozwalało na dodatkowy odzysk opakowań.

aerozole
W przypadku utylizacji wyrobów gotowych w opakowaniach ciśnieniowych proces ten na życzenie Klienta może być objętym dodatkowo klauzulą niszczenia pod dozorem podlegającą odrębnej procedurze i stałemu monitorowaniu. Wyseparowane ciecze trafiają do specjalistycznego zakładu utylizacji, gdzie poddane zostaną procesom unieszkodliwiania.

aerozole-separacja-zawartości