Jesteśmy firmą świadcząca szeroki zakres usług z zakresu odbioru i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne. Łączymy w sobie wieloletnie doświadczenie, pasję oraz profesjonalizm w działaniu.

kontenery

Jesteśmy nastawieni na dostarczania efektywnych usług z zakresu gospodarowania odpadami przy zachowaniu konkurencyjnych cen i pełnym bezpieczeństwie dla ludzi i środowiska naturalnego. Posiadamy szerokie kompetencje w zakresie przetwarzania odpadów w ramach szesnastu procesów odzysku.

czerwony kont

Ofertę swoją kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych z wszystkich branż o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym oraz gmin, instytucji i urzędów.
Forma i zakres współpracy podlega indywidualnym ustaleniom w myśl reguły: przedstaw nam swój problem, my wskażemy Tobie optymalne rozwiązanie.

kazimierz

W zakresie biochemicznego unieszkodliwiania odpadów współpracujemy za renomowanymi placówkami w kraju, dającymi gwarancje bezpiecznego zagospodarowania odpadów. Wszystkie podejmowane działania nastawione są na optymalizację procesów odpadowych z poszanowaniem priorytetów Klienta i obowiązujących norm prawa polskiego i europejskiego. Zapoznaj się z realizowaną Polityką jakości.

fiolki