Jeżeli posiadasz nieprzydatne odpady w postaci wyrobów, półwyrobów, towary przeterminowane, archiwalia, opakowania zawierające znaki chronione prawem, zaproponujemy Tobie skuteczny i bezpieczny sposób zniszczenia towarów a także zagospodarowujemy powstały odpad w sposób bezpieczny dla środowiska.

DSC_0951-001
Działania takie ukierunkowane są na całkowitą deprecjację wartości handlowej produktów poprzez ich pocięcie, zmiażdżenie, zmielenie, co uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie w obrocie handlowym.
Niszczenie jest procesem fizyko-mechanicznych podlegającym ścisłemu dozorowi i monitorowaniu na wszystkich jego etapach. Po procesie Klient otrzymuje kompletną dokumentację potwierdzającą wykonanie usługi wraz z wyceną odpadów pozostałych po zniszczeniu (dotyczy usługi niszczenia pod dozorem celnym).

DSC_0914-001

Niszczymy skutecznie i bezpiecznie artykuły spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, elektroniczne, tekstylne, budowlane, opakowania ciśnieniowe. Posiadamy innowacyjną i sprawdzoną instalację do opróżniania opakowań z zawartości ciekłych o wydajności do 10 000 litrów/h. Pozostałości po zniszczeniu zostają zagospodarowane w ramach produkcji paliwa alternatywnego RDF, które zostaje ostatecznie spalone wraz z odzyskiem energii (proces odzysku R 1).

zniszczenie fizyko-mechaniczne        niszczenie pod dozorem

DSC_09811