Misja
 • Efektywne gospodarowanie odpadami w harmonii z naturą

kamyki

Cele
 • Rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką odpadową
 • Stworzenie platformy współpracy zrzeszającej polskich przedsiębiorców związanych z gospodarowaniem odpadami
 • Wypracowanie najwyższych standardów gospodarowania odpadami w oparciu o zaawansowane technologie odzysku i recyklingu odpadów
 • Systematyczne doskonalenie świadomości i wiedzy z zakresu ochrony środowiska i propagowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży

auto

Nasze wartości
 • Troska o środowisko naturalne
 • Jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług
 • Indywidualne traktowanie potrzeb klientów
 • Innowacyjność
 • Solidność i odpowiedzialność

kwiatki mini

Nasze motto
 • Życie w harmonii z naturą

Zapoznaj się z naszą Polityką Jakości