Zmiany w przepisach dotyczących ZSEiE w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).

Najważniejsze zmiany

  • Poziom zbierania obejmie wszystkich wprowadzających sprzęt

    Od 1 stycznia 2016 r. wszyscy wprowadzający sprzęt (nie tylko sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jak dotychczas) są obowiązani do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, w wysokości nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a dla źródeł światła oraz diod elektroluminescencyjnych (LED) – 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.

  • Zmiana grup sprzętu

    Od 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2017 r. obowiązuje 10 grup sprzętu wskazanych w załączniku nr 6 do ustawy z 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, natomiast od 1 stycznia 2018 r. zakres grup sprzętu podlegających przepisom ustawy zostanie zmieniony na 6 grup sprzętu podzielonych m.in. ze względu na sposób i koszt przetwarzania.

  • Zwiększenie możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

    Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był przy zakupie nowego urządzenia.

Zasady prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dalszym ciągu wskazane są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.).

Od 1 stycznia 2016 r. rejestr zawiera dodatkowo nazwę marki sprzętu, typ sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub innych niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu (art. 124 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Szczegóły dot. obowiązku przekazania przez wprowadzających sprzęt ww. informacji znajdują się w zakładce „Dodatkowe dane w rejestrze ZSEIE”.

Ponadto od 1 stycznia 2016 r. rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmuje autoryzowanego przedstawiciela, którym jest przedsiębiorca działający w imieniu i na rzecz producenta sprzętu.

Tagi: Brak tagów