scrapowanie-drewna

Optymalizacja gospodarowania odpadami

Generowanie odpadów wcale nie musi oznaczać kosztów. Nowoczesne metody odzysku pozwalają ponownie wykorzystać przeważającą część odpadów przemysłowych, które w dalszym ciągu zasilają liczne składowiska. Niestety jednak zagadnienie gospodarowania odpadami rzadko kiedy bywa właściwie oceniane i doceniane przez przedsiębiorców. Wynika to przede wszystkich z ograniczeń czasu, skomplikowanych regulacji prawnych oraz świadomości dostępnych metod odzysku w tym recyklingu odpadów. Analiza przypadków wyscrapowanie-drewnakazała, że przeszło 80% podmiotów gospodarczych zarządza swoimi zasobami w sposób niewystarczająco efektywny. Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane optymalizacją procesów gospodarowania odpadami do przedstawienia swoich problemów w tym zakresie. Postaramy się zaproponować i wdrożyć wypracowane rozwiązania.

 

kontenery

Wywóz gruzu – letnia promocja

Przedłużamy termin promocji do 31.08.2013 na wywóz gruzu budowlanego w kontenerze 8 m3 już od 320 pln!

Chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami !!!
konteneryWarunki współpracy w zakresie odbioru odpadów przemysłowych określane są indywidualnie i zależne są od rodzaju i ilości odpadów oraz wybranej metody zagospodarowania. Celem przygotowania oferty prosimy o przesłanie informacji ilościowo-rodzajowej o wytwarzanych odpadach oraz oczekiwań w zakresie gospodarowania odpadami, infrastruktury, częstotliwości wywozów oraz opcjonalnie personelu.

Skontaktuj się z nami już dziś!!!

niszczenie

Specjaliści od niszczenia wyrobów pod dozorem

niszczeniePowstawanie odpadów przemysłowych jest wypadkową niszczenie aktywności produkcyjnej. Pomimo stosowania nowoczesnych rozwiązań i zaawansowanych obliczeń nie sposób przewidzieć wskaźnik popytu na rynku, który pozwoliłby na dostosowanie wolumenu produkcyjnego w sposób bardzo precyzyjny. Podaż towarów musi zatem zakładać pewną nadwyżkę dóbr, która zapewni wszystkim konsumentom dostęp do towarów w przypadku okresowego wzrostu popytu.

Towary przeterminowane, posiadające wady produkcyjne lub z innych względów wycofane, czy też nie dopuszczone do obrotu stanowią odpad, które należy poddać utylizacji. Z uwagi na założenia wielu firm produkcyjnych odnośnie polityki jakości oraz bezpieczeństwa powszechną praktyką jest przekazywanie towarów nieprzydatnych do użytku wyspecjalizowanym firmom, celem ich ostatecznego zniszczenia.

Podczas takiego procesu pod wpływem czynników fizyko-mechanicznych wyroby gotowe zostają zdefragmentowane, zmiażdżone lub pocięte. Takie działanie całkowicie eliminują funkcje użytkowe produktów oraz deprecjonują ich wartość handlową. Jest to wystarczające zabezpieczenie, uniemożliwiające przedostanie się wadliwych towarów ponownie na rynek, gwarantujące bezpieczeństwo dla producenta oraz konsumentów. Zniszczone towary przetwarzane są następnie w ramach procesów produkcyjnych na paliwo alternatywne, stanowiące cenne źródło energii.

Zainteresowany pozyskaniem szczegółowej wyceny usługi niszczenia zapraszamy do kontaktu z nami !!!

farma1

Farma fotowoltaiczna, czyli energia ze słońca

Energia słoneczna inspiruje do dalszych poszukiwań w zakresie jej kumulacji, przetworzenia i dystrybucji. Ogniowo fotowoltaiczne to urządzenie, które konwertuje energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną. Proces ten nosi nazwę efektu fotowoltaicznego.

farma1

Wyróżniamy trzy podstawowe grupy fotoogniw:

I. Monokrystaliczne – tworzone są z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej, o wysokiej sprawności > 15%.

II. Polikrystaliczne – najczęściej stosowane w gospodarstwach domowych. Zbudowane są z wielu małych kryształków krzemu. Proces produkcji nie jest aż tak skomplikowany jak w przypadku ogniw monokrystalicznych, dlatego cechują się mniejszą wydajnością, ale także mniejszymi kosztami wytworzenia, a zatem także niższą ceną.

III. Amorficzne  – składające się z bardzo cienkiej warstwy krzemu grubości 2 mikronów osadzonej na powierzchni nośnika, który może stanowić szkło. Sprawność ogniw amorficznych osiąga poziom około 8,5%. Moduły amorficzne stosuje się w małych urządzeniach np. kalkulator, zegarek, można także stosować w dużych systemach do zasilania całych domów.

Każde ogniwo składa się z dwóch warstw  (+) i (-) pomiędzy którymi powstaje napięcie.  By uzyskać odpowiednie napięcie i moc, ogniwa się łączy w ten sposób uzyskując moduł, tzw. panel. Podstawowy zestaw fotowoltaiczny składa się od jednego do kilku modułów, regulatora ładowania, przetwornicy oraz akumulatorów zdolnych kumulować energię.

      Niezwykle istotna kwestią przy planowaniu farmy fotowoltaicznej  jest wybór odpowiedniego miejsca z uwagi na ukształtowanie terenu – ekspozycję oraz bliskość podłączenia do sieci energetycznej.  Szacuje się, że wydajność farmy przy aktualnie stosowanych ogniwach pozwala osiągnąć moc 1MV farma z powierzchni około 2 ha. Pierwsza taka farma w Polsce zlokalizowana została na terenie gminy Wierzchosławice i składa się z 4445 paneli, z których każdy posiada moc 225 W.  Budowa farmy rozpoczęła się lipcu 2011 r, i trwała niespełna 3 miesiące.  Energia spływa z paneli do przetwornic, które zamieniają prąd stały na prąd zmienny, który następnie dystrybuowany jest do sieci energetycznej. Choć postęp technologiczny stale podnosi sprawność układów fotowoltaicznych, budowa farmy fotowoltaicznej jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Biorąc jednak pod uwagę potencjał promieniowania słonecznego, możliwość generowania energii za dnia, kiedy to zapotrzebowania na nią jest największe, brak emisji, kwestia powszechnego zastosowania podobnych rozwiązań i masowej dystrybucji „zielonej energii” wydaje się być przesądzona.

DSC_05261

STOP śmieciom!

Jak podaje Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 udział DSC_05261odpadów przemysłowych poddanych odzyskowi w stosunku do wszystkich wytworzonych odpadów przemysłowych wzrósł z ok. 64% w roku 1997 do ok. 75% w roku 2011. DSC_05261 Czy ten progres jest rzeczywiście satysfakcjonujący? Ponadto wciąż aktualne pozostaje pytanie na ile dane statystyczne odzwierciedlają rzeczywistą skalę problemu oraz jaki jest los pozostałych odpadów? Według danych GUS na składowiskach i hałdach przemysłowych w Polsce obecnie zdeponowanych jest około 2 mld ton odpadów. Dodatkowo Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami określa, że co roku wytwarzane jest kolejne 120 mln ton odpadów, co niestety pozycjonuje Polskę w grupie głównych wytwórców odpadów przemysłowych w Europie, zarówno w kategoriach bezwzględnych, jak i w odniesieniu do poziomu gospodarczego.
Nasi specjaliści z dysponują bazą podmiotów specjalizujących się w przetwarzaniu tysięcy rodzajów odpadów przemysłowych.
Skontaktuj się z nami zanim trafią one na wysypisko odpadów.

paliwo alternatywne

Czym jest paliwo alternatywne

Paliwo alternatywne – zwane także SRF (Solid recovered fuels) stałe paliwo wtórne – jest to paliwo o unormowanych właściwościach jakościowych (np. wartość opałowa, zawartość chloru, zawartość rtęci) wytworzone z odpadów innych niż niebezpieczne, wykorzystywane jako źródło energii w procesach spalania lub współspalania odpadów. paliwo alternatywneFirma Global Investments Polska wraz ze swoimi partnerami organizuje produkcję paliwa SRF o kodzie odpadu 19 12 10, które wykorzystywane jest w cementowniach w całym kraju. Do produkcji paliw stosuje się przemysłowe odpady palne, niemożliwe do recyklingu i bardzo kosztowne w skadowaniu, które w procesach przetwarzania fizyko-mechanicznego otrzymują właściwą wartość kaloryczną, skład oraz masę. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy produkcyjne z terenu województwa łódzkiego.

Zanieczyszczenie środowiska

Problem składowania odpadów w Polsce

Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny stymuluje wzrostem konsumpcji dóbr materialnych, w efekcie czego stale wzrasta podaż towarów oraz ilość odpadów generowanych w procesie produkcyjnym. Brak możliwości,Zanieczyszczenie środowiska środków a przede wszystkim wiedzy praktycznej sprawia, że jedynie nieznaczną ich część staramy się odzyskać i efektywnie wykorzystać. Pomimo wdrażania przepisów unijnych wprowadzających nakaz ograniczania składowania odpadów na rzecz procesów odzysku dynamika wzrostu ilości składowanych odpadów w ostatnich latach wynosi około 1 miliona metrów sześciennych rocznie, to jest około 2% corocznego przyrostu ilości odpadów. Według aktualnych i oficjalnych danych co roku wywiezionych zostaje 46,8 miliona metrów sześciennych odpadów, czyli ponad 12 milionów ton przy gęstości 260 kg/m3. Jeżeli doliczymy do tego masę odpadów, która trafia nielegalnie na tzw. dzikie wysypiska daje to pełny obraz skali problemu z którym musimy się zmierzyć. Według Central Statistical Office OECD Polska znajduje się w czołówce Europy w zakresie ilości produkowanych odpadów, wyprzedzając między innymi takie kraje jak Niemcy i Francja. Składowanie odpadów to najprostsza a zarazem najbardziej szkodliwa dla środowiska forma zagospodarowania odpadów. Znaczny procent pozostałości socjalno-bytowych trafiających na składowiska stanowią wartościowe surowce: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, które mogą i powinny podlegać procesom odzysku i recyklingu. Deponowanie w środowisku surowców wtórnych powoduje ogromną degradację terenów przeznaczonych na składowanie. Stanowi też trudność dodatkową przy unieszkodliwianiu odpadów poprzez spalanie lub kompostowanie. Z ekonomicznego punktu widzenia także mamy do czynienia ze stratą, gdyż wysegregowane surowce poddane przetworzeniu nadają się do ponownego zastosowania w gospodarce.

TWK-ZAG dysponuje wiedzą, doświadczeniem i środkami technicznymi pozwalającymi wdrożyć i zarządzać procesami gospodarowania odpadami zmierzającymi do efektywnego zmniejszenia ilości generowanych odpadów socjalno-bytowych w  strumieniu wszystkich odpadów produkcyjnych.

Esorga_2009

ENSORGE ENTECO Koeln 2009

W dniach 27-30 października gościliśmy na międzynarodowych targach technologii środowiskowych i gospodarki odpadami, które odbywają się cyklicznie w Kolonii. Pomimo ciągle obserwowalnego kryzysu branży odpadowej niezmiernie cieszy obecność zarówno liderów recyklingu w Europie jak i prekursorów nowoczesnych technologii. Na targach zaprezentowano demonstracyjną wersję pojemników doziemnych do gromadzenia odpadów komunalnych w systemie  sieciowego pneumatycznego przesyłu odpadów. O podobnym projekcie informowali nas w ubiegłym roku koledzy z Danii, gdzie już wdrożono takie eksperymentalne rozwiązania, które z czasem zastąpią ponure śmietniki osiedlowe i przepełnione kosze z odpadami komunalnymi.

Esorga_2009

zdjecia_targi

Targi Sprzętu Jeździeckiego 2009

Największa w Polsce impreza wystawiennicza sprzętu jeździeckiego odbyła się w Poznaniu w dniach 13-15 lutego. Wśród blisko 70 wystawców nie zabrakło naszej spółki PRO-PLAST. Zaprezentowaliśmy nowoczesne boksy dla koni wypełnione deskami z tworzywa sztucznego oraz ogrodzenia z profili płaskich i okrągłych nie wymagające prac renowacyjnych i konserwacyjnych. Funkcjonalność naszych wyrobów połączona z wysoką estetyką i jakością wykonania zostały dostrzeżone i docenione przez odwiedzających nasze stoisko hodowców, właścicieli ośrodków jeździeckich oraz ujeżdżalni. Rangę targów podniosły organizowane na sąsiedniej hali eliminacje Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej CSI12*, które przyciągnęły na trybuny licznie przybyłych miłośników koni.

zdjecia_targi